Verhoog de motoriek van kinderen via een digitale therapeut.

by Dr. Yannick Bleyenheuft
Dr. Yannick Bleyenheuft
Dr. Yannick Bleyenheuft
from €7.500
Contributors

Hoe?

“You gain what you train”

Aangeboren hersenaandoeningen treffen 2 à 3 kinderen op 1000 en zijn de belangrijkste oorzaak voor motorische handicaps bij kinderen. De aandoening heeft een drastische impact op de autonomie van de van de kinderen. In vele gevallen hebben ze moeilijkheden om zich aan te kleden, om te wandelen, om te eten en om een leven te leiden zoals andere kinderen. Door deze kinderen op een ludieke manier te coachen, doormiddel van spelletjes en trainingstechnieken van topatleten en topmusici slaagt Dr. Bleyenheuft erin om verrassende resultaten te boeken.

Learn more

Methodologie.

Dankzij deze interactieve tool heeft het kind via een touch screen of een tablet toegang tot een aantal therapeutische videospelletjes waarbij hij/zij via het scherm echte driedimensionale objecten gebruikt. Door de oefeningen en daaraan gekoppelde handelingen te herhalen maken de hersenen meer plasticiteit aan, wat een positief langetermijnseffect heeft op de autonomie van de kinderen.

De tool laat dus toe om dagelijkse leven van kinderen met een hersenletsel te verbeteren via een ludieke oplossing en via het "gamification"-element dat in de rehabilitietherapie geïntegreerd wordt.

Learn more

Resultaten & impact?

 

Learn more

Doelstellingen?

  • Op korte termijn: binnen een termijn van 2 jaar deze tool te ontwikkelen, te testen en te optimaliseren tijdens de intensieve rehabilitatiestages, die door Dr. Bleyenheuft georganiseerd worden.
  • Op lange termijn: deze applicatie voor zo’n groot mogelijk aantal kinderen toegankelijk maken.

Geschiedenis

Het idee om een intensieve rehabilitatietherapie in België te ontwikkelen dateert van 2009, nadat Dr. Bleyenheuft tijdens haar thesisverdediging Professor Gordon van de universiteit van Colombia ontmoette. De ongelooflijke resultaten die de ploeg van de universiteit van Columbia geboekt had vormen de basis voor een groot aantal gesprekken, meerdere bezoeken aan de Verenigde Staten en de uiteindelijke organisatie van de eerste HABIT-ILE stage in Brussel in 2011.

De resultaten waren onmiddellijk zichtbaar. Dankzij de stages van 2011 en 2012 kon de enorme efficiëntie, in vergelijking met conventionele behandelingen bij kinderen, verder aangetoond worden. De stages in Brussel werden dan ook in 2013, 2014 en 2015 georganiseerd. De resultaten worden binnenkort ter publicatie voorgelegd.

Learn more

Meer weten over aangeboren hersenaandoeningen en de HABIT-ILE therapie?

  • Hersenverlamming is de meest voorkomende motorische aandoening bij kinderen.
  • Aangeboren hersenaandoeningen treffen 2 à 3 kinderen op 1000.
  • Dat betekent 300 à 400 gevallen per jaar in België.
Learn more

Questions?

Use this forum to ask questions about the campaign.
Please login to participate in the discussion.