Esperity: een applicatie om de levenskwaliteit van kankerpatiënten te verbeteren

by Esperity
Esperity
Esperity
from €15.000
Contributors

Wat is het doel van de Esperity app?

Esperity is een start-up, gelanceerd door een patiënt en een arts uit België, met als voornaamste doel sociale ondersteuning te bieden aan kankerpatiënten en hun de nodige tools te geven om hun gezondheid beter op te volgen.

"Bij Esperity weten we dat de behandeling van kanker niet enkel op de ziekte betrekking heeft, maar ook op de patiënt en zijn/haar directe omgeving." - Mitchell Silva & Erard de Hemricourt (Co-Founders Esperity)

Onze mobiele applicatie voor patiënten moet een informatieportaal met zelfmanagement-tools worden, met als doel de patiënt beter te ondersteunen tijdens en na zijn behandeling. De keuze voor een app sluit aan bij het toenemend gebruik van mobiele toestellen in het dagelijkse leven en de toename van "quantified self" applicaties (65 à 75% van de connecties op sociale media gebeurt via een smartphone of tablet).

Jouw donatie zal gebruikt worden om de Esperity-app te bouwen. De toegang tot het platform, dat momenteel al op een desktop of laptop beschikbaar is, zal volledig gratis zijn. Wij willen de app in 8 talen beschikbaar maken om zoveel mogelijk patiënten samen te brengen en informatie dichter bij de patiënten te brengen, vooral in die regio’s waar toegang tot informatie of lotgenotengroepen niet evident is.

Op deze manier wil Esperity betrouwbare - en door experten gevalideerde - informatie aanbieden op de vier voornaamste informatiebehoeften voor de patiënt, zijnde informatie over de ziekte zelf, over zijn persoonlijke situatie, de familiale en de sociale aspecten van kanker.

Esperity voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake bescherming van persoonsgegevens. De gegevens blijven anoniem en worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

Learn more

Problematiek

Sociaal isolement komt vaak voor onder kankerpatiënten. Meer dan de helft van diegenen die sociaal geïsoleerd zijn slaan maaltijden over of eten niet behoorlijk. Slechts 15% van de kankerpatiënten volgt de algemene richtlijnen van de American Cancer Society om voldoende te bewegen en meer dan 50% van de kankerpatiënten en overlevers ondervindt slaapproblemen. Dit verklaart gedeeltelijk waarom patiënten die empowered zijn, of geactiveerd zijn, betere gezondheidsperspectieven hebben.

Om empowered te worden, heb je verschillende vaardigheden nodig. Via een specifieke aanpak waarbij de nadruk gelegd wordt op actieve participatie tijdens consultaties met zorgverstrekkers, het durven doelen stellen, het in kaart brengen van de gezondheid en sociale interactie kunnen de patiënten deze vaardigheden aanleren. 

Om dit niveau van betrokkenheid te bereiken is het belangrijk dat de patiënt de nodige middelen heeft om actief deel te nemen aan discussies met gezondheidsdeskundigen, tools die de patiënten helpen om hun gezondheidsevolutie op te volgen en de mogelijkheid hebben om met lotgenoten in contact te treden om ervaringen uit te wisselen.

Wat is de meerwaarde van de Esperity app?

Wat zijn de eigenschappen van de Esperity app en waarom biedt deze een meerwaarde tijdens de behandeling van de patient?

Onze methodologie

Literatuur heeft aangetoond dat de vier voornaamste informatiebehoeften voor patiënten bestaan uit:

  • Bezorgdheid over de aandoening: informatie over diagnose, behandeling
  • Persoonlijke bezorgdheid : informatie over de impact van de ziekte op welzijn en levenskwaliteit
  • Familiale bezorgdheid : informatie over de impact van de ziekte op de familie
  • Sociale bezorgdheid : interactie met lotgenoten, sociale activiteiten en ontspanning

De Esperity app biedt voor elk van deze behoeften een oplossing. De ontwikkeling zal in 5 stappen gebeuren, waarbij er ook een validatie zal gebeuren door een gebruikers-panel van patiënten om het gebruiksgemak zoveel mogelijk te optimaliseren.

Learn more

Impact

Onze aanpak is erop gericht om patiënten zo goed mogelijk te informeren, de mogelijkheid te bieden om steun te vinden bij lotgenoten en empowerment te promoten door patiënten aan te moedigen een actievere rol op te nemen in hun zorgtraject. Door het aantal empowerde patiënten te vergroten zal Esperity zijn database* vergroten die op zijn beurt de gemeenschap ten goede komt voor zowel huidige als toekomstige patiënten.

* Esperity voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens. De gegevens zijn anoniem en zullen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Learn more

Geschiedenis

Esperity is in 2012 opgericht in België door arts Erard le Beau de Hemricourt (gespecialiseerd in nucleaire geneeskunde) en doctor in de bio-ingenieurswetenschappen Mitchell Silva (gespecialiseerd in signaalanalyse en gepassioneerd door gezondheid en technologie) gebaseerd op hun ervaringen als respectievelijk arts en patient.

In 2009 heeft Mitchell zelf de diagnose gekregen van een zeldzame aandoening. Die ervaring, samen met de passie rond gezondheid en technologie heeft hem ertoe aangezet om een platform te ontwikkelen om communicatie tussen lotgenoten te bevorderen en om symptomen en therapietrouw te monitoren. Erard heeft door zijn dagelijks contact met patiënten aangevoeld dat patiënten meer nood hebben aan informatie over hun aandoening, maar ook over hoe omgaan met de ziekte. Dit was Erard zijn drijfveer om met Esperity te beginnen. In 2014 heeft de Stichting Fournier Majoie Esperity als laureaat uitgeroepen en zich ingezet om Esperity te steunen om een internationaal netwerk uit te rollen met als doel de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

Bezoek onze website voor meer informatie of contacteer Mitchell op het volgende email adres: mitchell@esperity.com

   

Waarom steunt de Stichting Fournier-Majoie Esperity?

The Team

Questions?

Use this forum to ask questions about the campaign.
Please login to participate in the discussion.