Beelden van onrecht, scènes van verandering

by Pax Christi Vlaanderen VZW
Pax Christi Vlaanderen VZW
Pax Christi Vlaanderen VZW
from €10.000
Contributors

Doel

De jongeren in asielcentra ‘empoweren’ om te vermijden dat ze in een afhankelijke situatie terecht komen. Want de jongeren moeten zo vlug mogelijk in staat zijn om hun leven een nieuwe koers te geven, te studeren, een job te zoeken en zich hier hier thuis te voelen.

Door het theater werken we met de jongeren aan een positieve identiteitsontwikkeling en leren ze omgaan met conflicten.

Hoe?

De jongeren waarmee we werken brengen via theater de problemen en het onrecht uit hun eigen leefwereld in beeld. Ze gieten hun eigen persoonlijke verhalen in een participatieve theatervoorstelling.

In enkele workshops maken de jongeren kennis met theater en het delen van verhalen. Door middel van verschillende expressievormen ontdekken we samen met hen waar hun moeilijkheden en uitdagingen liggen. We putten inspiratie uit een arsenaal aan theatertechnieken. Het Theater Van De Onderdrukten van Augusto Boal en afgeleide vormen vormen de basis.

Na intensief repeteren spelen we de theatervoorstelling in scholen in en rond Sint-Niklaas, culturele centra of andere openbare ruimtes.

De theatervoorstelling is participatief, omdat er met het publiek een dialoog wordt aangegaan. We stellen het publiek vragen en zoeken met hen alternatieven op de geschetste problemen.

De inhoud van dit project komt volledig van de jongeren zelf, het proces wordt niet voor hen, maar met hen gedaan!

Dit project is mogelijk dankzij de ondersteuning van de Stad-Niklaas.

Resultaten en impact

Vorige projecten hebben ons meervoudige resultaten getoond in het werken met jonge nieuwkomers. De oplijsting van resultaten halen we uit evaluaties van de jongeren in asielcentra, onze begeleiders/jokers, de leerlingen in het publiek en hun leerkrachten.

  • Het traject bevordert integratie
  • Werkt aan het zelfbeeld en een positieve identiteitsontwikkeling
  • Nieuwe kennis rond mensenrechten, racisme en vooroordelen
  • Nieuwe inzichten in de normen, gebruiken en waarden van onze Belgische samenleving
  • Trainen in geweldloze conflicthantering
  • Kennismaken met elkaars leefwereld en perspectief
  • Plezier en vriendschap

 

Succesfactoren

Door een jarenlange ervaring in het gebruik van deze methode bij dergelijke doelgroepen weten we dat participatief theater en het Theater Van De Onderdrukten succesvol is en bij hen aanslaat. De jongeren zijn blij dat ze de kans krijgen hun deel van het verhaal te delen. De methodiek biedt een veilige haven, waarbij het professionalisme van de begeleiders garant staat dat alle problemen aan bod kunnen komen. Bovendien werkt het communiceren met beelden bevrijdend bij mogelijke taalproblemen. De zeer actieve en creatieve manier van werken spreekt de jongeren aan.

Door samen een theatervoorstelling te maken voelen de jongeren zich gewaardeerd en krijgen ze verantwoordelijkheid. Iedereen is nodig om het project tot een goed eindresultaat te brengen. Ze zijn en voelen zich betekenisvol. Het zijn de verhalen en de ervaringen van deze jongeren zelf die worden gebruikt. Op die manier wordt aan deze jongeren een stem gegeven: letterlijk en figuurlijk. Tijdens de optredens krijgen ze immers de kans om hun verhaal te delen met de brede maatschappij. Niets zet meer aan tot reflectie dan een dialoog die geopend wordt door iemand van je eigen gemeenschap. Daarenboven wordt de dialoog gevoerd in de veilige en creatieve setting van het theater.

Learn more

Expertise

U Move 4 Peace is de activistische artistieke werking van Pax Christi Vlaanderen. Dat betekent dat we werken met participatieve kunstvormen rond geweldpreventie, conflicttransformatie en vredesopbouw.

Tevens is U Move 4 Peace het Vlaams expertisecentrum in de methode van het Theater van de Onderdrukten (TO). TO is een set van participatieve theatertechnieken. De deelnemers brengen hierbij via theater onrecht in hun eigen leefwereld in beeld. Door de inzet van een joker of begeleider komen zij tot een kritische dialoog en starten zo een zoektocht naar sociale verandering. Meer informatie over de werkvorm is te vinden op de website www.theatervandeonderdrukten.be

Meer informatie?

U Move 4 Peace

  

Pax Christi

   

 

The Team

Questions?

Use this forum to ask questions about the campaign.
Please login to participate in the discussion.