Help 5000 mensen uit kansarmoede

door ArmenTeKort
ArmenTeKort
van €20.000
Donateurs

Naar een samenleving zonder kansarmoede

Armoede is meer dan alleen een gebrek aan financiële middelen. Vaak gaat het om een complex kluwen van problemen dat uiteindelijk mensen hun zelfbeeld beschadigt en in schaamte of schuldgevoel doet leven. Het wordt voor hen steeds moeilijker om te blijven geloven dat ze aan een toekomstperspectief kunnen werken.

Mensen die leven in armoede zijn vaak gescheiden van de rest van de samenleving. Ze hebben vaak geen netwerk van familie, vrienden, collega’s, kennissen dat hen kan vooruit helpen. Dat maakt de situatie uitzichtloos. Het vergt enorm veel energie en het is zeer moeilijk om deze kloof op eigen kracht te overbruggen.

 

Met 1 klik, tussen twee mensen

ArmenTeKort zet in op buddywerking om deze kloof te overbruggen. Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van onze werking. Door een verbinding in vertrouwen en gelijkwaardigheid ontdekken beiden verborgen krachten en bouwt de kanszoekende buddy zelfvertrouwen op. Ze worden elkaars supporter.

Na een intensieve opleiding, verzorgd door ArmenTeKort, wordt een kansrijke vrijwilliger gematcht met een kanszoekende stadsgenoot. Ieder buddytraject duurt twee jaar. Gedurende die twee jaar zien of horen deze buddy’s elkaar bijna wekelijks. Dat zijn 100 ontmoetingen. Door deze frequente contacten ontwikkelt de kanszoekende buddy, vanuit een versterkte eigenwaarde, het vermogen maar vooral de durf om te dromen en te vertrouwen op een andere toekomst. Momenteel zijn er reeds 750 duo’s gevormd!

Een bepalende factor in het succes van elk van deze trajecten is een intensieve opvolging door de ArmenTeKort. Bij ArmenTeKort geven we onze buddykoppels alle vrijheid om hun eigen verhaal te schrijven maar ondersteunen we, waar nodig, met advies of een luisterend oor. Alle lopende buddytrajecten worden momenteel opgevolgd door twee ArmenTekort medewerkers.

Een Buddy Bot!

Tegen 2023 willen we met 5.000 buddyduo’s zijn. Dit maakt dat we moeten innoveren in de manier waarop we al deze trajecten op een kwalitatieve én kosteneffectieve manier kunnen opvolgen. Om deze opvolging op grote schaal te blijven garanderen, starten we een technische ontwikkeling.

Deze technische ontwikkeling zal de vorm aannemen van een ‘Buddybot’. Deze bot of applicatie zal het ArmenTeKort team ondersteunen om de slaagkansen van individuele buddyprojecten te verhogen.

De impact van uw bijdrage

De Buddybot houdt systematisch de vinger aan de pols bij al onze buddyduo’s en zal onze medewerkers er op attenderen waar ondersteuning vanuit ArmenTeKort nodig is. Op deze manier worden álle buddyduo’s continu van dichtbij opgevolgd en kunnen onze medewerkers hun volledige steun geven aan net die buddyduo’s die het nodig hebben.  Via deze optimalisatie kunnen ook nodige kosten per buddytraject worden verlaagd. Met jouw bijdrage:

  1. Ondersteun je de laatste ontwikkelingsfase en implementatie van de Buddybot.
  2. Geef je het ArmenTeKort team de mogelijkheid om het groeiend aantal buddyduo’s optimaal te blijven begeleiden
  3. Vergroot je voor 5.000 buddy’s de kansen op een leven zonder kansarmoede
  4. Investeer je mee in een schaalbare oplossing voor het overwinnen van kansarmoede.

Maak je de klik samen met ons?

Bedankt!

 

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.