Laten we van Luik een eetbare stad maken !

door Centre liégeois du Beau-Mur
Centre liégeois du Beau-Mur
Centre liégeois du Beau-Mur
van €3.000
Donateurs

Luik cultiveren dankzij de Vergroeningsvergunning

Wat is een Vergroeningsvergunning ?

In het kader van het project «Cultivons Liège, Ville comestible», gebaseerd op het concept «Incroyables Comestible » of “Incredible Edible“ (letterlijk: ongelooflijk eetbaar), kunnen moestuinen in de openbare ruimte worden aangelegd door burgers die hiervoor een aanvraag indienen. Maar dit mag echter niet "chaotisch" verlopen.

Dankzij haar betrokkenheid en ervaring in het project  «Incroyables Comestibles» sinds 2013, heeft de vzw Centre Liégeois du Beau-Mur een partnerschap met de stad Luik opgericht om de aanvragen te vergemakkelijken van burgers die wensen te investeren in de openbare ruimte om er eetbare planten te telen. Een vergunning is dan ook vereist om een moestuin in de stad aan te leggen.  De eerste opdracht van de Centre Liégeois du Beau-Mur bestaat er dus in om de te ondernemen stappen en de toegang van de burgers tot deze stadsvergroeningsvergunning gemakkelijker te maken.

Stadsmoestuinen ? Voor wie ? Voor wat ? Hoe?

Deze moestuinen hebben geen eigenaar ! Iederen mag deelnemen en de oogst is gratis

De enige regel : « Delen met anderen! »Een van de roepingen van dit project, dat zijn inspiratie haalt uit de Incredible Edible, bestaat erin om het sociale weefsel te herstellen, ontmoetingen te creëren met de buren, met mensen uit de wijk en uit dezelfde stad door het delen van een nuttige activiteit die betekenisvol is en die kadert in een transformatieproces.

Tegelijkertijd is het onderliggende doel erop gericht om Luik te begeleiden in zijn overgang naar een duurzame stadslandbouw en naar een groenere, meer ecologische en solidairdere stad, om van de Luikse stadsruimte een te delen eetbare ruimte te maken, een stad waarin de voedselautonomie wordt gewaarborgd door burgeractie in de openbare ruimte.

Waarom hebben we u nodig?

Al het ingezamelde geld zal ons toelaten om dit burgerproject uit te breiden en aan de Luikenaars de zin en de middelen te geven om er aan deel te nemen, zodat het project zich kan ontwikkelen over de hele stad!

Dit zal onder meer gebeuren door de organisatie van ateliers, workshops en ontmoetingen, het creëren van starterkits voor de aanplantingen of nog door de aankoop van gereedschap of materiaal dat ter beschikking van het geïnteresseerd publiek zal worden gesteld.

En als men 3.000 € overschrijdt?

Met 3.000 €:

1. Aanmaken en verdelen van een starterkit: assortiment van zaden, technische fiches om de moestuin aan te leggen, bord met Incroyables Comestibles, informatie over zaaiingen, enz.

2. Sensibiliseren van de burgers, het project uitbreiden:

  • Organiseren van bijeenkomsten, ronde tafels (uitwisseling van goede praktijken), ...
  • Betere communicatie om meer burgers te bereiken (website, nieuwsbrief, posters, flyers, ...)
  • Aanwezigheid op alle relevante en geëngageerde evenementen om de zichtbaarheid van het project te vergrote

3. Organiseren van workshops en ateliers over verschillende thema's om de burgers te helpen in hun aanpak: oprichting van groenten-, fruit- en kruidenbakken, voeding, zaaien, beplanting, keuken,...

Met 4.000 €:

1. Aankoop van gereedschap en materiaal om ter beschikking te stellen van de burgers om de gecultiveerde stadsruimten aan te leggen en te onderhouden.

2. Aanbieden van een opleidingsruimte over moestuinen in de stad:

  • Opleiden van projectdragers/technische opleidingen,
  • Animatie van het grote publiek,
  • Pedagogische conferenties, projectie, ...
  • Ateliers voor de bouw van plantenbakken.

Met 5.000 € en meer:

1. Ontwikkeling van de dienstverlening voor het ter beschikking stellen van gereedschap en materiaal, door het aanbieden van een grotere "catalogus" van gereedschap.

2. Creëren van een bevoorradingsdienst van grond!

De ervaring heeft ons geleerd dat de grond een echte belemmering vormt voor de totstandbrenging van stedelijke moestuinbakken. Het idee bestaat er dus in om een leveringsdienst van aardegrond op te richten die alle hoeken van de stad kan bevoorraden, zodat deze moeilijke fase van het project gemakkelijker verloopt.

Le Beau-Mur: Initiatiefnemer van het project binnen een groot netwerk!

Aan de basis van dit ongelooflijke projectinitiatief in Luik ligt de vzw Le Centre Liégeois du Beau-Mur die al 30 jaar bestaat en die als doel heeft uitwisselings- en onthaalruimten te bieden aan verenigingen en burgers die democratische en alternatieve projecten wensen uit te voeren. Dankzij haar historische positie in het verenigingsleven beschikt Le Beau-Mur over een rijke expertise en neemt de vzw vandaag een centrale plaats in te midden van een groot netwerk.

In haar dagelijkse acties streeft onze vereniging ernaar om deel te nemen aan de evolutie van de maatschappij; ze neemt actief deel aan de burgertransformatie en via haar projecten wenst ze de doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling en verantwoordelijk consumptiegedrag te behalen.

Hoe is het project in Luik ontstaan?

In april 2013 ontmoetten 125 Luikse burgers elkaar in het Centre Liégeois du Beau-Mur, waar het avontuur begon in de Cité Ardente, dat rechtstreeks kaderde in het project “Liège en Transition” (Luik in transformatie). De wijk van Vennes begon dit gekke avontuur met het project « Nourriture à partager » (voedsel om te delen). Vervolgens was het de beurt aan Boulevard Saucy om gedurende enkele maanden deze vergroeningsboot te onthalen. Sommigen noemden het zelfs «le bateau du bonheur“ (letterlijk: de geluksboot). Nog meer plantenbakken verschenen in Sint-Gillis, Saint-Léonard, in het stadscentrum, ...

Lees meer

Meer info ?

Bezoek onze website of onze sociale netwerken

  

 

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.