The Growing Tree: Incubator voor de ecologische transitie in België

door Boom die Groeit
Boom die Groeit
Boom die Groeit
van €12.500
Donateurs

Naar het creëren van een plaats van opkomst

"Bij de ecologische en sociale transitie spelen maatschappelijke innovaties voor de burger een essentiële rol. Maar om de uitdaging van een koolstofarme samenleving aan te gaan, een samenleving die de erosie van de biodiversiteit vertraagt en veerkracht bevordert, is de tijd opraakt. Deze innovaties zullen alleen ontstaan en kunnen alleen de vereiste schaalgrootte bereiken als we een "faciliterend kader" opzetten: plaatsen, een wettelijk kader, economische stimulansen, een territoriale identiteit, die de sociale innovaties van burgers die zich voorbereiden op de ecologische transitie mogelijk maken" Olivier De Schutter.

Om tegemoet te komen aan onze behoeften, die in toenemende mate maatschappelijke behoeften blijken te zijn, werken we aan de oprichting van een centrale in Waver. Een plek waar we bestaande of in ontwikkeling zijnde projecten verzamelen die worstelen om van de grond te komen. Wanneer we deze projecten samenbrengen en ze ontwikkeld worden in een omgeving waar ze van elkaar leren, verhoogd de kans dat deze projecten, via kruisbestuivingen, succesvol worden. Als incubator vergemakkelijkt het samenbrengen van deze verschillende initiatieven hun zichtbaarheid, hun toegang tot een markt, een site en een kwalitatief hoogstaand professioneel netwerk dat deel uitmaakt van de ecologische en sociale transitiebeweging*.

*We zien de transitie als een beweging die gemeenschappen samenbrengt rond de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat, en daarop inspelen met lokale initiatieven. De beweging moedigt burgers aan om de middelen te verzamelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van hun gemeenschap door een cultuur van zorg en solidariteit te bevorderen.

Een plaats van transitie voor en door burgers

In deze burgerruimte werken ambachtslieden, producenten, verwerkers, trainers en consultants met elkaar rond 6 voornaamste werkgebieden. Dit  zorgt voor een maximale samenwerking met de omliggende projecten, hoewel er steeds op een zeer lokale schaal wordt gewerkt (de stad Waver).

De 6 werkgebieden:

Het Citizen Hostel: Het is een vriendelijke plek voor feesten en catering, maar ook een plek van accommodatie en welkom voor alle bezoekers van 'The Growing Tree'. Het hostel is de thuisbasis en ook de etalage van het project. Het is het ankerpunt in de stad en de plek voor uitwisseling tussen burgers.

De Entrepreneurship Hive: Het project omvat ook een coworking area, gericht op ondernemers. We geven ruimte om de ontwikkeling van een netwerk van lokale ondernemers die actief zijn in de ecologische ransitie te stimuleren. Het is het ondernemende en economische hart van het initiatief. Hier worden lokale initiatieven met een hoge sociale en milieu-impact gepromoot.

Transmissiecentrum: We willen een leerlandschap creëren dat de autonomie van kinderen bevordert, de ontwikkeling van adolescenten stimuleert en de nieuwsgierigheid van volwassenen ontwikkelt. 'The Growing Tree' verwelkomt dagelijks studenten van alle leeftijden, docenten, leraren en ouders. Het is een pedagogische plek, een school van het leven.

De workshop: Via het atelier vinden we een centrum dat volledig gewijd is aan de knowhow op het gebied van de ambachtelijke verwerking. Het is een gemeenschappelijke werkplaats, beschikbaar voor lokale ambachtslieden om de opkomst van kwaliteitsproducten mogelijk te maken. Op die manier draagt de werkplaats bij tot de duurzame ontwikkeling van onze stad en bevordert ze de lokale productie en consumptie.

De boerderij: 'The Growing Tree' wil een voedselproductiecentrum oprichten om de voedselautonomie van de site te ontwikkelen en een gezonde en transparante voeding voor de lokale bevolking te garanderen. Het is ook een pool die het productiepotentieel van de grond over een oppervlakte van 80 hectare vergroot en tegelijkertijd lokale werkgelegenheid creëert. Het produceert gezond, ethisch en respectvol voedsel voor onze aarde.

Gegroepeerde habitat: Deze site zal een vijftiental bioklimatologische woningen omvatten. De huizen zijn optimaal geïsoleerd, profiteren van directe zonnewarmte, dubbele beglazing en sanitair warm water..... Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het respecteren van de waterkringloop, het samenleven en de mobiliteit ter plaatse.

Hoe en waarom The Growing Tree ondersteunen?

De realisatie van dit project vereist een belangrijke haalbaarheidsstudie gezien de 6 beoogde werkgebieden.

Momenteel zijn we een team van 5 jonge freelancers die dagelijks werken aan de ontwikkeling van het project. Tegelijkertijd wordt het team van 'The Growing Tree' omringd door externe deskundigen en consultants om een beter inzicht te krijgen omtrent de economische en technische aspecten van het project en de haalbaarheid en duurzaamheid ervan in de sociaal-economische context van Wavre.

De donaties zullen voornamelijk gebruikt worden om deze haalbaarheidsstudie te financieren die wordt uitgevoerd van 1 februari tot en met 30 juni 2019. Deze studie omvat voornamelijk de ontwikkeling van het project in het dossier. Op basis van onderhandeling met de stad Waver werken we aan de financiering, het beheer, de afspraken met de actoren en managers van de werkgebieden, de volledige structuur, organisatie en ontwikkelingsfase van het 'Growing Tree' project in de komende jaren.

Als deze studie en de onderhandelingen leiden tot positieve resultaten voor de lancering van 'The Growing Tree' eind juni, zullen de verzamelde fondsen ook dienen als basis voor verdere operaties, namelijk de realisatie van 'The Growing Tree' op de gekozen locatie.

 

Een burgerproject dat beantwoordt aan de uitdagingen van vandaag

'The Growing Tree' is een project gecreëerd voor EN door de burgers.  Het bevindt zich in het centrum van een burger-politieke driehoek waar elke actor belangrijk is in zijn of haar deelname aan het project.  Het creëren van een publieke ruimte die betekenis geeft aan onze actie voor het welzijn van alle inwoners van Waver en omgeving is het doel van 'The Growing Tree'.  

We garanderen de visie, structuur en ondersteuning bij de realisatie van het project, maar we rekenen ook op de participatie en bereidheid van degenen die 'The Growing Tree' willen zien groeien en ontwikkelen.  Het is een project op de schaal van de uitdagingen die we vandaag de dag zien voor een transitie in onze levensstijl

Ons team

 

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.