Een hart voor Limburg

door Een hart voor limburg
Een hart voor limburg
van €2.000
Donateurs

Wie zijn we?

Kind zijn, jong zijn. Onbezonnen en onbezorgd opgroeien. Ontdekken hoe de wereld in elkaar zit en welke plek je zelf zal innemen. Het is een boeiende en spannende tocht. Maar voor maatschappelijk kwetsbare kinderen is de realiteit vaak bikkelhard. Ze stoten op muren die ze op eigen krachten niet zomaar kunnen doorbreken. Specifiek voor hen wil Een Hart voor Limburg een bres slaan. Zodat we hen in het complexe samenspel tussen onderwijs, zorg en de thuissituatie alle kansen geven. Om erbij te horen. Om gelukkiger, evenwichtiger en sterker in het leven te staan. Met een hemelsbreed vertrouwen in de toekomst. 

We hebben het dan over kinderen met een mentale of fysieke beperking, kinderen met gedrags– of leerstoornissen of kinderen die in armoede opgroeien. Concreet doen we dat door ieder jaar projecten te financieren die door verschillende instellingen en organisaties worden gerealiseerd.

Meer weten over wie we zijn, voor wie we werken, hoe we dat doen, op wie we kunnen rekenen, en nog zoveel meer?

onze missie

Een Hart voor Limburg creëert kansen voor de meest kwetsbaren in onze provincie. Concreet geven we financiële steun aan projecten die de kansen bevorderen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat hier om kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in kansarmoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen.

Lees meer: https://www.eenhartvoorlimburg.be/over-ons/missie-visie-waarden

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.