Fonds Baillet Latour

Fonds Baillet Latour

Het Fonds Baillet Latour wil menselijke excellentie in België ondersteunen, valoriseren en stimuleren. De Stichting ondersteunt op actieve wijze Belgische projecten en initiatieven in 4 domeinen: Gezondheid, Onderwijs, Cultuur en Sport. Alle ondersteunde projecten en initiatieven hebben een Belgische dimensie met internationale weerklank.

 Visie:

“Excellentie ten dienste van de mensheid”

Problematiek:

De evolutie van het mecenaat in ons land is onderhevig aan verschillende trends. Op bedrijfsniveau hebben de overnames door grote buitenlandse bedrijven en de daaraan gekoppelde delokalisering, alsook de effecten van de crisis tot gevolg dat bedrijven steeds minder werk maken van liefdadigheid en sponsoring. Ook bij particulieren zorgde de crisis voor een gelijkaardig negatief effect, temeer omdat het vanuit strikt legaal oogpunt niet voordelig is om in ons land grote schenkingen te doen.

Het Fonds InBev-Baillet Latour blijft echter gevrijwaard van deze obstakels. Sinds de oprichting beschikt het Fonds over voldoende recurrente inkomsten, zodat alle energie in de goede aanwending van die middelen kan gestoken worden.

Het Fonds wil bovendien alle acties, die bijdragen tot een duurzamere maatschappij, stimuleren en opwaarderen.

Het Fonds Baillet Latour werkt rond volgende thema's:

  • Gezondheid: de Gezondheidsprijs is de belangrijkste internationale wetenschapsprijs die in België wordt toegekend. Parallel wordt medisch onderzoek ook actief gestimuleerd via de Prijzen voor Klinisch Onderzoek. Het Fonds verleent ook steun aan belangrijke spelers in het kankeronderzoek.
  • Onderwijs: Kwaliteitsvol hoger onderwijs en bijzondere aandacht voor de allerjongsten zijn belangrijke aandachtspunten van het Fonds. Dit vertaalt zich in de toekenning van beurzen aan veelbelovende studenten, de creatie van Universitaire Leerstoelen en onderzoekscentra.
  • Cultuur: Het Fonds financiert locaties en kunstwerken met een buitengewone artistieke of culturele waarde. Het Fonds wil ook de duurzame ontwikkeling in ons land stimuleren en beloont jaarlijks een private beheerder of eigenaar voor zijn of haar inspanningen op het vlak van milieubeheer.
  • Sport: Het Fonds steunt de Olympische Beweging en Olympische verenigingen voor mensen met een fysieke of mentale beperking.

Geschiedenis:

Het Fonds Baillet Latour werd in de jaren 70 opgericht door Alfred de Baillet Latour, de laatste mannelijke afstammeling van de familie en tevens bestuurder van de Brouwerij Artois. Alfred de Baillet Latour was een groot, overtuigd humanist zonder erfgenamen. Toen hij als aandeelhouder en bestuurder van de Brouwerij Artois besloot om zijn aandelen na te laten aan een stichting die na zijn dood moest gecreëerd worden, stond het menselijke aspect centraal in zijn denken. Om preciezer te zijn: de menselijke excellentie.

Dit uitgangspunt is ook vandaag nog de leidraad van het Fonds InBev-Baillet Latour bij de steun die het verleent aan de diverse projecten en initiatieven. Alfred de Baillet Latour wenste ook dat zijn stichting vooral actief zou zijn op Belgisch grondgebied, om zowel het potentieel als de uitstraling van ons land te versterken.

Het adagium ‘mens sana in corpore sano’ is een waarde die doorschemert in alle acties van het Fonds. De oom van Alfred de Baillet Latour – Henry de Baillet Latour – was een van de stichters van de Belgische Olympische Beweging en werd later voorzitter van het IOC. Een functie die ook graaf Jacques Rogge, zelf lid van de Raad van Bestuur van het Fonds, vervulde tot in 2013. De steun aan de Olympische Beweging, aan de Olympische verenigingen voor mensen met een fysieke of mentale beperking, en meer algemeen aan de sportwereld, loopt geheel in lijn met de wil van het Fonds om uitmuntende prestaties te belonen en te stimuleren.

Team:

Om de objectiviteit en de excellentie te garanderen laat het Fonds zich bijstaan door gereputeerde partners, die hun expertise bewezen hebben in de verschillende domeinen waar het Fonds actief in is.

  • Secretaris Generaal: Alain De Waele