Be Planet

Be Planet

De Belgische stichting Be Planet vult een lacune op in de sector van duurzame ontwikkeling in België. We ondersteunen lokale, innovatieve initiatieven die een positieve impact hebben op het milieu en de solidariteit tussen de huidige en toekomstige generaties. Deze initiatieven worden gedragen door verenigingen en burgercollectieven in België en draaien rond thema’s zoals mobiliteit, energie, voeding, consumptie of nog biodiversiteit. Om onze doelstellingen te realiseren, werven we fondsen bij individuele donateurs en ondernemingen. We zijn ervan overtuigd dat win-win samenwerkingen tussen burgerprojecten en betrokken ondernemingen een onuitputtelijke bron zijn voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en expertise. We koppelen deze twee werelden dan ook aan elkaar en stimuleren de samenwerking tussen beiden.

Hoe gaan we te werk?

Om deze missie om te zetten in concrete resultaten identificeert en selecteert Be Planet projecten die vervolgens opgenomen worden in onze projectenportefeuille. We verbinden ons ertoe deze projecten financieel te ondersteunen of te voorzien in hun materiële en immateriële noden, door onder andere partnerships uit te werken met bedrijven die duurzaam ondernemen hoog in het vaandel dragen.

Onze visie

Be Planet vertrekt vanuit de vastberadenheid van individuen en burgercollectieven om op lokaal niveau oplossingen voor te stellen die de dynamiek van een gezonde en aangename samenleving stimuleren. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van onze leefomgeving en het collectieve welzijn.

Ons team

Michael Ooms – gedelegeerd bestuurder
Laurence De Callatay – partnership manager
Katrien Desrumaux – partnership manager

Contact

info@beplanet.be - 02/880 59 48
Edinburgstraat 26,  1050 Brussel
www.beplanet.be