Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix

Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix

Het Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix is een stichting van Openbaar Nut die onderzoeksprojecten financiert en steun biedt aan projecten op het gebied van fysieke en intellectuele mindervaliditeit, alsook autisme.

Visie

“Ter preventie van Handicap en voor de Bescherming van de Personen met een Beperking”

Uitdaging

  • Ongeveer 3% van de bevolking kampt met een intellectuele handicap, maw. zo’n 330.000 personen in België.
  • Ongeveer 3 op 1000 personen worden door een hersenverlamming getroffen of zo’n 33.000 personen in België
  • Ongeveer 1% van de bevolking kampt met autisme of zo’n 100.000 personen in België

Hoe gaat het Fonds tewerk?

Het fonds reikt beurzen voor onderzoeksprojecten uit en promoot wetenschappelijke projecten, die als doel hebben om mindervaliditeit te voorkomen en om de levenkwaliteit van de getroffen personen en hun entourage te verhogen.
Het fonds stelt materiaal ter beschikking aan organisaties die kinderen en volwassenen met een intellectuele of fysieke aandoening opvangen en hen de nodige zorgen toedienen.
Actief in België

Impact

  • 1/1000 het aantal personen met een aandoening dat het fonds Delacroix vandaag bereikt.
  • Gedurende de laatste 5 jaar werden er 73 beurzen aan Belgische onderzoekers uitgereikt.

Historiek

Het Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix werd opgericht door De Heer en Mevrouw Jules Delacroix naar aanleiding van het overlijden van hun dertienjarige dochter aan de gevolgen van roodvonk in 1950. De raad van bestuur bestaat vandaag nog steeds uit erfgenamen van de stichters. De Stichting wordt bijgestaan door een wetenschappelijk raadgever, profesor Gaston Verellen (Kinderarts-Neonatoloog) die de Wetenschappelijk raad voorzit. Deze Raad is samengesteld uit 9 professoren uit verschillende vakgebieden, die uit alle universiteiten van het land komen.

Wat doet het Delacroix fonds niet?

Het Fonds kent beurzen toe aan onderzoekers waarvan het project in lijn ligt met de doelstellingen van het Fonds. Deze onderzoekers moeten bovendien reeds over een kwalitatieve wetenschappelijke omkadering binnen een erkend instituut beschikken. De resultaten van het onderzoekwerk worden bekendgemaakt op (inter)nationale congressen en in de vorm van wetenschappelijke artikels en doctoraatsthesissen. De werkingskosten (administratie, onderzoek, medicatie, reizen, …) worden niet in rekening gebracht.