Degroof Petercam Stichting

Degroof Petercam Stichting

Onze visie: We geloven in een duurzame, inclusieve samenleving, waarin elk individu de kans heeft om het beste van zichzelf te geven. Onze missie: We steunen de makers van de tewerkstelllingsoplossingen van morgen op hun pad naar schaalvergroting.

We onderscheiden drie types van interventies die kunnen bijdragen tot het aanpakken van de werkloosheid. Per leeftijdsgroep hebben we bestudeerd welk type in aanmerking komt:

  • Vaardigheden uitbouwen: tegemoetkomen aan de noden van de arbeidsmarkt – vóór, gedurende en tijdens de tewerkstelling.
  • Ondernemerschap stimuleren: ondernemen en werken als zelfstandige in de verf zetten als krachtige hefbomen voor economische groei.
  • Talent en jobs bij elkaar brengen: talent afstemmen en richten op de noden van de arbeidsmarkt.