Stichting Majany

Stichting Majany

De Stichting Majany legt zich toe op onderwijs, de strijd tegen armoede en uitsluiting, de bescherming van zieke kinderen en kinderen uit een zwakker milieu en de hulp aan gehandicapten. Het heeft als expliciet doel om een project op een duuzame en langdurige wijze te ondersteunen en gaat resoluut voor "impact investing". Ieder project dat hun steun aanvraagt moet dus reële sociale impact kunnen voorleggen.

Onze Visie:

We zetten ons in voor de sociale hulp en bescherming.

Wie zijn we?

De stichting Majany werd opgericht in 2014 en ijvert voor de sociale bescherming en integratiue van de zwaksten in de samenleving. Majany is onafhankelijk en volledig door private donaties gesteund om zich zo vrij te kunnen bewegen binnen hun actiekader. Majany werkt al vanaf het begin samen met de Koning Boudewijnstichting. Wij kunnen dus rekenen op hun steun en know-how, en laten de projecten die door ons worden gesteund door hen valideren. Verder garandeert de Koning Boudewijnstichting ook een efficiënt en transparant beleid aangezien de stichtingen die door hen gesteund worden jaarlijks worden doorgelicht. De Koning Boudewijnstichting levert tevens de fiscale attesten af voor alle donoren van Majany.