Stëmm vun der Strooss

Stëmm vun der Strooss

De vzw Stëmm vun der Strooss legt zich toe op de verwezenlijking en promotie van activiteiten gericht op het informeren, vertegenwoordigen en verdedigen van mensen uit sociale lagen die uit de maatschappij zijn uitgesloten of een dergelijke uitsluiting riskeren. De dienstverlening richt zich naar volwassenen met medisch-psychosociale problemen. Het gaat dan in de meeste gevallen om langdurig werklozen, probleemjongeren, ex-gedetineerden, drugsverslaafden, asielaanvragers, mensen zonder papieren of personen met een psychische aandoening. Allemaal hebben ze een ding met elkaar gemeen: de meesten zijn op de een of andere manier chronisch afhankelijk.

Onze Visie:

We zetten ons in voor de sociale integratie en tewerkstelling van minstbedeelden.

Wie zijn we?

De vzw Stëmm vun der Strooss werd opgericht in 1996 en ijvert voor de sociale integratie en tewerkstelling van minstbedeelden. De vereniging zonder winstoogmerk wordt erkend door het ministerie van Gezondheid en werkt nauw samen met het Luxemburgse Rode Kruis. In 2004 stelde de stad Esch-sur-Alzette lokalen ter beschikking om er een tweede sociaal restaurant te openen. Het atelier voor maatschappelijke herintegratie vestigde zich eveneens in de mijnbouwhoofdstad. In de loop van het jaar 2014 opende de Stëmm vun der Strooss nieuwe afdelingen in Hollerich, Schoenfels, Tétange en Belvaux. Daklozen, werklozen, bestaansminimumtrekkers, ex-gedetineerden, asielaanvragers, migranten en personen die lijden aan een psychische aandoening en/of verslaafd zijn aan drugs, alcohol of medicijnen kunnen er terecht.