Biologie en biowetenschappen zijn de deuren naar de toekomst. Laten we ze openen voor iedereen!

door Bibliothèques Sans Frontières
Bibliothèques Sans Frontières
Bibliothèques Sans Frontières
van €25.000
Donateurs

Een (on)gelijke school

België kampt met een grote onderwijsongelijkheid. Scholen slagen er niet in de kloof te dichten tussen kansarme en meer bevoorrechte leerlingen, mede door een schoolsysteem dat nog al te vaak steunt op studiebegeleiding.

Leerlingen zouden hun achterstanden thuis moeten inhalen, idealiter met ondersteuning, maar niet iedereen kan zich dit veroorloven. Hierdoor worden de achterstanden nog meer vergroot en raken de meest kansarme leerlingen steeds verder achterop. In de Frans Gemeenschap (FWB) dubbelen 31% van de leerlingen met een zwakke sociaaleconomische achtergrond, tegenover 12% van hun meer welgestelde medeleerlingen.

Meer dan 13% van de 18- tot 24-jarigen verlaat de schoolbanken  voor het afstuderen door deze missers. Dat terwijl het behalen van een diploma secundair onderwijs het risico op armoede halveert.

BSF steunt Khan Academy: https://nl.khanacademy.org

Waarom biologie vandaag?

Biologie vormt de basis  om deel te nemen aan de democratische debatten van deze eeuw. Daarnaast helpt het je om de grote uitdagingen  rond ecologie, GMO’s, de gezondheid, biodiversiteit en zoveel andere domeinen met een impact op onze omgeving te begrijpen. Biologie zorgt ervoor dat we in gesprek kunnen gaan met de besluitvormersvan onze gezondheid en onze leefomgeving. 

Biologie beheersen opent ook carrièremogelijkheden. De chemische en biowetenschappelijke industrie vertegenwoordigt de belangrijkste industrietak in België, met meer dan 300 000 directe en indirecte jobs

Tot slot helpt het gratis aanleren van biologie en wetenschappen bij een eerlijke toegang tot studies als geneeskunde, technisch laborant, verpleegkundige, apotheker of tandarts, en maakt het de weg vrij naar een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot dezelfde toekomstperspectieven.

Gratis ondersteuning: overal en voor iedereen

Hier komt Khan Academy pas echt tot zijn recht. Geconfronteerd met de alarmerende onderwijsongelijkheden, heeft Bibliotheken Zonder Grenzen besloten om een al bestaande tool aan de Franstalige context aan te passen. Tot nu toe, telt de website van Khan Academy meer dan 63 miljoen gebruikers wereldwijd en meer dan 336 000 Belgische gebruikers. Ons doel? Iedereen de kans geven om zich gratis te laten bijscholen en op zijn eigen ritme te laten doorgaan, om zo de leerstof te beheersen en te blijven groeien op school. 

Nu doen we ook beroep op jou om deze  gratis educatieve bronnen uit te breiden met biologie en leerlingen een volledig curriculum voor wetenschappen, dat de officiële leerplannen weerspiegelt, te schenken. De paar video’s over biologie behoren tot de meest bekeken video’s op ons YouTubekanaal, en de video “Circulation du sang dans le coeur”, toont met zijn 460 000 views het belang van deze inhoud voor Franstalige leerlingen aan.

Met meer dan 4500 gratis video's over wiskunde, chemie en fysica , zorgt Khan Academy voor een gepersonaliseerde leerervaring waar elkestudent opzijn of haar eigen tempo vooruitgang kan boeken, en er nog plezier aan beleeft ook. We werken wereldwijd samen met leerkrachten, leerlingen en opvoeders om onderwijs te transformeren en iedereen gelijke kansen te bieden.

Waar wordt jouw donatie voor gebruikt?

Met jouw steun kunnen we 175 video’s over biologie en 190 ondersteunende oefeningen en teksten rond pedagogische trajecten maken. Dit kan gaan van de bestanddelen van een cel uit de menselijke biologie tot de celademhaling, bacteriën, de geschiedenis van het leven op aarde, de ecologie...

Voor het samenstellen van nieuwe Franstalige video’s voor het secundair onderwijs, de ondertiteling van Engelstalige video’s voor het hoger onderwijs en de aanpassing van alle artikels en oefeningen, voorzien we een budget van €100 200. Een filantropisch fonds zal uw giften verdubbelen! Met uw hulp moeten we dus €50 100 inzamelen.

Lees meer

De impact van jouw bijdrage

Dankzij jouw giften kunnen we video’s, teksten en oefeningen creëren waarmee leerlingen gratis biologie kunnen studeren.

Momenteel beschikt 51% van de 15-jarige leerlingen  uit de Franse Gemeenschap slechts over zeer elementaire wetenschappelijke kennis en bijna een kwart heeft extreem beperkte wetenschapsvaardigheden.

Dankzij uw steun zullen kinderen en studenten van alle leeftijden op hun eigen ritme hun achterstanden bijwerken en zich voorbereiden op examens.

De vooruitgang van de leerlingen die met Khan Academy studeren ligt 80% beter dan die van hun klasgenoten Khan Academy is gratis en voor iedereen toegankelijk, wat het een ideaal instrument maakt om de kloof in schoolprestaties te dichten tussen kansarme kinderen en anderen.

Met Khan Academy helpt u wereldwijd Franstalige kinderen om wetenschappen onder de knie te krijgen en een rechtvaardigere toegang te verkrijgen tot hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

Omdat u best van henzelf hoort, hier een filmpje met getuigenissen van onze Belgische gebruikers : https://youtu.be/1NFVDHQwh_k

 

Onze tegenprestaties voor jouw giften!

#1. De lijst met schenkers zal gepubliceerd worden op onze website (als u dat wenst). U wordt op de hoogte gebracht van onze activiteiten en uitgenodigd op onze evenementen.

#2. De schenker die dat wenst wordt bedankt aan het einde van elke video die is samengesteld dankzij zijn gift. 

#3. De schenker wordt persoonlijk gecontacteerd om het pedagogisch traject te kiezen die dankzij zijn gift wordt aangepast.

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.