Straatverplegers: 100 rondes tegen Covid-19

door Straatverplegers vzw
Straatverplegers vzw
Straatverplegers vzw
van €15.000
Donateurs

Sterk toegenomen behoeften

Vanaf het begin van de corona-crisis zijn de behoeften van dakloze mensen aanzienlijk toegenomen. Ze zijn een uiterst kwetsbare groep, vanwege hun levensomstandigheden en hun meestal slechte fysieke en psychische toestand.

 We hebben ons straatwerk in Brussel en Luik dan ook onmiddellijk aanzienlijk opgevoerd. Op dit moment is het wekelijks aantal straatrondes verdrievoudigd! Het is prioritair ervoor te zorgen dat iedereen genoeg water en voedsel heeft, preventie-adviezen te geven, maar vooral om te controleren of niemand symptomen van Covid-19 vertoont. Indien nodig zorgen wij voor begeleiding naar het ziekenhuis.

 De situatie stelt ons voor belangrijke uitdagingen: onze personeelscapaciteit verhogen op straat, beschikken over het nodige materiaal om onze verpleegkundigen en maatschappelijk werkers te beschermen, evenals onze patiënten en alle mensen waar we naartoe gaan.

 Op dit moment schatten we de negatieve impact van de crisis op onze begroting op minstens 20.000 euro, wat we niet alleen kunnen opbrengen.Het doel van deze campagne is een bedrag bijeen te brengen om 100 extra rondes te financieren om zoveel mogelijk mensen in Brussel en Luik te kunnen ontmoeten en helpen.Doe nu een donatie en laat zien dat we samen werken aan een samenleving die rekening houdt met iedereen.

©Riccardo Parregiani/Infirmiers de rue

Lees meer

Hoe?

Onze pluridisciplinaire straatploegen van verplegers/verpleegsters en sociaal assistenten zoeken rechtstreeks contact met de meest kwetsbare mensen in hun eigen leefomgeving, met andere woorden: op straat. Het doel is een globale medisch-sociale opvolging te verzekeren van die mensen, met als ultieme bedoeling hen terug te huisvesten. Ze zullen de patiënten intensief en gericht op de lange termijn begeleiden.

Ondanks de bijzondere situatie die door de Covid-19-pandemie is ontstaan, gaat dit werk globaal genomen door, maar met een nog grotere intensiteit. Inderdaad, sinds 18 maart - het begin van de inperkingsmaatregelen - hebben onze teams in Brussel en Luik al:

 • meer dan 105 straatrondes uitgevoerd
 • meer dan 700 ontmoetingen gehad om zorgen toe te dienen, preventie-advies te geven, mensen te begeleiden naar voorzieningen ...
 • meer dan 750 mondmaskers (chirurgische etn FFP2) gebruikt en/of uitgedeeld
 • honderden flesjes water en voedsel uitgedeeld aan dakloze mensen
 • om en bij de 1000 flesjes hydro-alcoholische gel uitgedeeld

©Riccardo Parregiani/Infirmiers de rue

Impact

Dit project zorgt er mee voor dat dakloze mensen die al bijzonder kwetsbaar waren vòòr de uitbraak van gezondheidscrisis en nu des te meer, zoveel mogelijk kans krijgen om zonder besmetting de crisis door te komen; of indien ze toch besmet geraken, toch op de nodige zorgen een beroep kunnen doen.

Nu de spoed hulpdiensten en medische centra minder toegankelijk zijn, is de medische opvolging op straat nog belangrijker dan voorheen. Het belang van onze inspanningen bestaat erin te voorkomen dat het virus zijn weg vindt naar de daklozenpopulatie. Dat is immers een uiterst kwetsbare groep, die vanwege hun (over)levensomstandigheden en hun fysieke en psychische conditie, vaak al zeer vatbaar is voor infecties.  

Een ronde van een halve dag met 2 medewerkers kost 150€, de kosten van verzorgingsmateriaal of voedsel niet meegerekend...

Met een gift van 

 • 7€ zorgt u voor drie dozen met ontsmettende doekjes ...
 • 15€ zorgt u voor 50 flessen water
 • 25€ zorgt u voor 50 pakjes koekjes
 • 60€ stelt u 1 contactloze thermometer ter beschikking
 • 88€ zorgt u voor 20 kleine flesjes hydroalcoholische gel
 • 150€ maakt u een ronde van een halve dag door een team van 2 personen mogelijk
 • 273€ zorgt u voor 50 maskers en 100 schoenovertrekken
 • 564€ zorgt u voor de professionele uitrusting (rugzak, kledij) voor een team (2 personen) voor een jaar.


Wie is Straatverplegers VZW?

Émilie Meessen was een jonge verpleegster toen ze tot de volgende vaststelling kwam: ondanks het feit dat er een groot aantal medisch-sociale organisaties bestaat in Brussel, zijn er enorm veel daklozen. Ze besluit dan ook, samen met haar vriendin Sara Janssens, om de vzw Straatverplegers op te richten in 2005.

In 2010 werd Émilie verkozen tot « Ashoka Fellow » omwille van haar werk en de impact die ze heeft met het team van Straatverplegers. Zo is ze één van de tien Belgen die door Ashoka geselecteerd en erkend werden als de beste sociale ondernemers van de wereld.

Vandaag de dag heeft de vzw Straatverplegers 32 medewerkers in Brussel en 3 medewerkers in Luik, een multidisciplinair team van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opvoeders, een arts en ondersteund door een aantal administratieve medewerkers.

De vereniging is actief met straatteams, thuisploegen voor mensen die al geherhuisvest zijn en een cel om woonsten te zoeken en/of zelf te creëren. Daarnaast ontwikkelt de organisatie ook activiteiten op het vlak van sensibilisering en pleitbezorging om tot structurele oplossingen te komen die een einde maken aan dakloosheid in Brussel, Luik, ... en elders.

Wil je graag op de hoogte blijven van onze acties? Schrijf je hier in op de nieuwsbrief van Straatverplegers.


Lees meer

Getuigenis van Elisabeth, straatverpleegster

De situatie is vermoeiend en opwindend tegelijk. Tegen het einde van de week zitten we vaak op ons tandvlees, ook al begint de situatie te wennen.

 In een normale situatie stellen we wekelijks doelen met de patiënten. Dat schept een duidelijk kader.

Nu is het doel preventie, maar met een maximaal aantal nieuwe mensen. De reacties zijn vaak onverwacht, wat niet altijd makkelijk is. We moeten van voor af aan beginnen: ons voorstellen, hun vertrouwen winnen, enz.

 Voor ons als verplegers is de context toch stresserend. We weten niet zeker of we niet besmet zijn en ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er altijd het risico op besmetting, voor onszelf of voor onze patiënten. Uit voorzorg gaan we er sowieso van uit dat we allemaal potentieel besmet zijn. Daarom zijn we goed uitgerust en zorgen we voor een onberispelijke hygiëne.

 De sfeer binnen ons team van Straatverplegers is geweldig. Ondanks het hectische tempo, de hoeveelheid informatie die over en weer gaat, de vele e-mails, de 1001 dingen om te onthouden en aan denken, de ingewikkelde coördinatie van het netwerk, etc...

 Ik voel me goed op het terrein. Het werk is echt zinvol, deze mensen hebben ons nodig. En we realiseren ons vandaag nog des te meer dat een plek hebben om te wonen zò erg belangrijk is.

Het team

Onze straatploeg - een geweldig team dat er voluit voor gaat - bestaat vandaag uit veertien personen, verplegers/verpleegsters, sociaal assistenten en sociaal werkers. Ze gaan altijd in duo op pad.

Ze staan helaas niet allemaal op de foto, maar het gaat om Joséphine, Elisabeth, Sarah, Natalia, Mathilde, Cécile, Pierre, Margaux, Gaëlle, Agathe, Guillaume et Manon in Brussel en Fanny et Camille in Luik

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.