Een afdeling van Straatverplegers in Luik

door Straatverplegers vzw
Straatverplegers vzw
Straatverplegers vzw
van €15.000
Donateurs

De eerste rondes in Luik

Het is zover, de afdeling in Luik is gestart!De ploeg deed haar eerste rondes in de straten van Luik en begeleidde al enkele patiënten naar medische en hygiënische centra.Zo is er Meneer B., die samen met Fanny en Gaïd naar La Fontaine is gegaan. Hij heeft er een paar warme koffies gedronken, heeft er zijn kleren kunnen wassen en een douche genomen. Na ook nog zijn haren te hebben laten knippen, zijn ze naar zijn medische afspraak gegaan.Zo groeit stapje per stapje het vertrouwen en worden er banden gesmeed. De volgende ontmoetingen zullen zeker en vast ook verrijkend zijn en de situatie van Meneer kan verder positief evolueren.

De eerste rondes in Luik

Wat ?

«Iets nieuws lijkt altijd onmogelijk, tot op het moment dat men het doet.» Nelson Mandela

Tijdens hun werk in Luik met dakloze mensen, gedurende twee jaar, constateerden Fanny Caprasse en Camille Delvoye dat er een echt gebrek aan professionele gezondheidswerkers is op het terrein. Deze behoefte werd lang ontkend, maar lijkt vandaag een essentieel gegeven te zijn in het licht van de alsmaar verslechterende levensomstandigheden van de daklozen.

Dankzij de creatie van een werkgroep met de verschillende actoren op het terrein, kon het Luikse netwerk van hulporganisaties in kaart worden gebracht en prioriteiten opgesteld: ervoor zorgen dat de daklozen hun gezondheid in eigen handen nemen en dat ze toegang krijgen tot noodzakelijke zorgverlening. De aanwezigheid van medisch geschoolde terreinwerkers die in direct contact staan met de dakloze mensen, is hierin cruciaal.

Door zich in te schrijven bij het Venturelab en contact op te nemen met het team van Straatverplegers (Infirmiers de rue - IDR) in Brussel, kunnen ze deze mooie visie concretiseren. Inderdaad, Straatverplegers start in mei 2019 een bijkantoor van Straatverplegers op in Luik. Fanny en Camille worden de eerste verpleegsters op het terrein.

Zoals reeds herhaaldelijk aangetoond door Straatverplegers in Brussel, kan een intensieve begeleiding die uitgaat van hygiëne en het naar waarde schatten van de mogelijkheden van die mensen zelf, tot hun duurzame herhuisvesting leiden.

We gebruiken de 15 000 euro voor de eerste werkingskosten:

Hoe ?

Fanny Caprasse en Camille Delvoye werken in een 4/5-statuut op het terrein als straatverplegers. Ze hanteren dezelfde methode als Straatverplegers in Brussel  dankzij hun vier maanden durende opleiding bij het Brusselse team.

Op deze manier komen ze rechtstreeks in contact met de meest kwetsbare mensen door hen te ontmoeten in hun leefomgeving, met andere woorden: op straat. Het doel is een globale medische opvolging te verzekeren van die personen, met als ultieme bedoeling hen terug te huisvesten. Ze zullen de patiënten intensief en gericht op de lange termijn begeleiden.

 • Om met de betrokken personen in contact te komen, vertrekken we van hun hygiëne en gaan we hun talenten herontdekken en naar waarde schatten.
 • We zoeken een behandelend arts die, samen met ons, zicht kan krijgen op hun gezondheidstoestand.
 • We gaan met hem/haar mee naar medische afspraken en zorgen ervoor dat de voorgeschreven behandelingen goed opgevolgd worden.
 • We begeleiden hen wanneer ze gebruik willen maken van de verschillende medische- en sociale diensten in functie van hun noden en vragen.
 • We treden op als «tussenpersoon» tussen de verschillende gezondheidswerkers (behandelend arts, hulppost, ziekenhuis, …).

Gaïd Prigent zal het project in goede banen leiden (4/5). Concreet gaat ze zich bezighouden met het zoeken naar partners en subsidies, het financieel beheer, de samenwerking met het sociale netwerk in Luik, het coördineren van het team op het terrein, …

Emilie Meessen en Pierre Ryckmans zijn respectievelijk de coördinator en de arts die verantwoordelijk zijn voor de patiënten.

Impact

Het project zal een positieve impact hebben op de levensomstandigheden van de dakloze mensen en op hun levensverwachting. Bovendien wordt er samengewerkt in de strijd tegen de dakloosheid.

Dankzij dit project, bieden we ook een antwoord op de noden van het sociale netwerk in Luik. Zo zullen we paraat staan om dit netwerk te versterken en samen te werken met de verschillende actoren om zo te helpen voorkomen dat onze collega sociaal werkers oververmoeid geraken en moeten afhaken.

Wie zijn de Straatverplegers ?

Émilie Meessen was een jonge verpleegster toen ze tot de volgende vaststelling kwam: ondanks het feit dat er een groot aantal medisch-sociale organisaties bestaat in Brussel, zijn er enorm veel daklozen. Ze besloot dan ook, samen met haar vriendin Sara Janssens, om de vzw Straatverplegers op te richten in 2005.

In 2010 werd Émilie verkozen tot « Ashoka Fellow » omwille van haar werk en de impact die ze heeft met het team van Straatverplegers. Zo is ze één van de tien Belgen die door Ashoka geselecteerd waren en erkend werden onder de beste sociale ondernemers van de wereld.

De vzw Straatverplegers telt momenteel 31 werknemers (25,4 FTE) en werkt met drie afdelingen:

 • een afdeling «straatwerk»
 • een afdeling «huisvesting»
 • een afdeling «beheer».

Straatverplegers wordt erkend omwille van de resultaten die ze bereikt en wegens de efficiënte manier waarop ze samenwerkt met de verschillende medisch-sociale actoren (ziekenhuizen, sociale verhuurkantoren, OCMW’s,  sociale huisvestingsmaatschappijen).

Wil je graag op de hoogte blijven van onze acties? Schrijf je hier in op de nieuwsbrief van Straatverplegers: http://eepurl.com/c8Z2xP

 

Lees meer

Meer te weten komen over dakloosheid in België en Luik

In België wordt het aantal dakloze mensen geschat op 17.000,  75% van hen verklaart gezondheidsproblemen te hebben.

In Luik zouden er vandaag meer dan 500 dakloze mensen zijn, volgens het ‘Gemeenschappelijk daklozenfront’, het nationale front voor daklozen. In 2018 stierven 26 mensen als gevolg van hun leven op straat.

De slechte opvolging van hun gezondheid en hygiëne is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij mensen in deze bestaansonzekerheid.

De oorzaken van dakloosheid zijn talrijk.  Over het algemeen gaat het om een combinatie van complexe en met elkaar verbonden factoren, zoals:

 1. persoonlijke factoren: relatiebreuk, overlijden van een partner, het verliezen van een job, verslaving, enz.;
 2. Institutionele factoren: het niet-aanwezig zijn van adequate begeleiding, het verlaten van de gevangenis, enz.;
 3. Structurele factoren: afwezigheid van adequate en betaalbare huisvesting, hoge werkloosheidsgraad, huishoudelijk geweld, enz.

 

 

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.