100 rondes voor Straatverplegers in Luik

door Straatverplegers vzw
Straatverplegers vzw
Straatverplegers vzw
van €15.000
Donateurs

Wat is een ronde?

Hartelijk dank!

Jullie gulheid maakt dat we ons doel sneller dan verwacht bereikt hebben. Daardoor kunnen Fanny en Camille 100 rondes doen om de meest kwetsbare mensen in de straten van Luik op te zoeken en te helpen.

We profiteren van dit elan om nog 7500€ extra in te zamelen, zodat we nog 50 extra rondes mogelijk maken.

We rekenen op u!

---------------------------------

Vier dagen per week pakken Fanny en Camille hun rugzakken en gaan op ronde. Ze komen rechtstreeks in contact met de meest kwetsbare mensen door hen te ontmoeten in hun leefomgeving, namelijk de straat. Het doel is te zorgen voor een algemene medische opvolging van de mensen die ze tegen komen om hen in staat te stellen onderdak te vinden.

De eerste resultaten van de Luikse afdeling van Straatverplegers zijn veelbelovend: tijdens 210 rondes ontmoette de ploeg over de afgelopen zes maanden 115 dakloze mensen, waarvan er nu zes in intensieve opvolging zijn. Dat allemaal dankzij de specifieke methodologie van Straatverplegers, gebaseerd op hygiëne, gezondheid en de herwaardering van de talenten en goede eigenschappen van de patiënten.

Er zijn verschillende "soorten" rondes. Tijdens een ‘spontane ronde’ stemmen de verpleegkundigen hun diensten af op de mensen die ze ontmoeten en hun wensen. Zo kunnen ze vier à zes mensen zien op een halve dag.

Daarnaast zijn er de "begeleidingen". Hier gaat het om het begeleiden van een patiënt die bijvoorbeeld een medische afspraak heeft. Of er is een specifiek doel vooropgesteld, zoals naar La Fontaine gaan om een douche te nemen of kleren te verversen. Begeleidingen nemen meer tijd in beslag, maar versterken de relatie met de patiënt en bieden de gelegenheid essentiële stappen te zetten in de re-ïntegratie en herhuisvesting van de patiënt.

Eén zo’n ronde met twee verpleegsters kost ons 150€. Wij rekenen op uw hulp bij de financiering van deze 100 ronden, die van essentieel belang zijn om de daklozen in Luik van de straat te krijgen.

Hoe werken wij?

Fanny en Camille werken op het terrein als straatverpleegsters. Ze hanteren dezelfde methode als Straatverplegers in Brussel, waar de Luikse afdeling deel van uitmaakt.

Op die manier komen ze rechtstreeks in contact met de meest kwetsbare mensen door hen op te zoeken in hun eigen leefomgeving, met andere woorden: op straat. Het doel is een globale medische opvolging te verzekeren van die mensen, met als ultieme bedoeling hen terug te huisvesten. Ze zullen de patiënten intensief en gericht op de lange termijn begeleiden.

 • Om met de betrokken personen in contact te komen vertrekken we van hun hygiëne en gaan we hun talenten herontdekken en naar waarde schatten.
 • We zoeken een behandelend arts die, samen met ons, zicht kan krijgen op hun gezondheidstoestand.
 • We gaan met hem/haar mee naar medische afspraken en zorgen ervoor dat de voorgeschreven behandelingen goed opgevolgd worden.
 • We begeleiden hen wanneer ze gebruik willen maken van de verschillende medische- en sociale diensten in functie van hun noden en vragen.
 • We treden op als «tussenpersoon» tussen de verschillende gezondheidswerkers (behandelend arts, hulppost, ziekenhuis, …).

Gaïd Prigent leidt  het project in goede banen. Zij is verantwoordelijk voor het zoeken naar partners en subsidies, het financieel beheer, de samenwerking met het sociale netwerk in Luik, het coördineren van het team op het terrein, …

 

Uw Impact

Het project heeft een positieve impact op de levensomstandigheden van de meest kwetsbare dakloze mensen en op hun levensverwachting. Bovendien wordt er samengewerkt in de strijd tegen dakloosheid.

We houden er ons aan een antwoord te bieden op de noden van het sociale netwerk in Luik. Zo dragen we bij aan de versterking van dat netwerk en werken we samen met de verschillende actoren om zo te helpen voorkomen dat onze collega sociaal werkers oververmoeid geraken en moeten afhaken.

Een ‘straatronde’ met 2 verpleegsters kost 150€.

Wist je dat je met een donatie van...:

 • 7€: zorgt voor een grote doos met doekjes;
 • 40€: het verzorgingsmateriaal voor een week levert;
 • 68€: het bedrag besteedt per dag per patiënt dekt;
 • 150€: een straatronde door een team van 2 verpleegkundigen financiert;
 • 158€: het zorgmateriaal/apotheek voor een maand levert;
 • 300€: de diverse kosten voor een patiënt gedurende een jaar (drank, maaltijden, transport naar medische en adminsitratieve afspraken enz.) betaalt.
 • 564€: zorgt voor de professionele uitrusting (rugzakken, kleding) voor een straatploeg (2 personen) voor een jaar.

Wie zijn straatverplegers vzw?

Émilie Meessen was een jonge verpleegster toen ze tot de volgende vaststelling kwam: ondanks het feit dat er een groot aantal medisch-sociale organisaties bestaat in Brussel, zijn er enorm veel daklozen. Ze besluit dan ook, samen met haar vriendin Sara Janssens, om de vzw Straatverplegers op te richten in 2005.

In 2010 werd Émilie verkozen tot « Ashoka Fellow » omwille van haar werk en de impact die ze heeft met het team van Straatverplegers. Zo is ze één van de tien Belgen die door Ashoka geselecteerd en erkend werden als de beste sociale ondernemers van de wereld.

De vzw Straatverplegers telt momenteel 32 werknemers en werkt met drie afdelingen:

 • een afdeling «straatwerk»
 • een afdeling «huisvesting»
 • een afdeling «beheer».

Straatverplegers wordt erkend omwille van de resultaten die het bereikt en wegens de efficiënte manier waarop de organisatie samenwerkt met de verschillende medisch-sociale actoren (ziekenhuizen, sociale verhuurkantoren, OCMW’s,  sociale huisvestingsmaatschappijen).

Lees meer

Dakloosheid in Luik

Volgens het ‘Front Commun des SDF’, het nationale syndicaat van daklozen, zouden er vandaag meer dan 500 daklozen zijn in Luik. In 2018 stierven 26 mensen als gevolg van hun levenop straat.

De slechte opvolging van hun gezondheid en hygiëne is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij mensen in bestaansonzekerheid.

De oorzaken van dakloosheid zijn talrijk.  Over het algemeen gaat het om een combinatie van complexe en met elkaar verbonden factoren, zoals

 • persoonlijke factoren: relatiebreuk, overlijden van een partner, het verliezen van een job, verslaving, enz.;
 • Institutionele factoren: het niet-aanwezig zijn van adequate begeleiding, het verlaten van de gevangenis, enz.;
 • Structurele factoren: afwezigheid van adequate en betaalbare huisvesting, hoge werkloosheidsgraad, huishoudelijk geweld, enz.

 

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.