Zet de kracht van Brussel in de kijker… Help TADA 1000 jonge koppen inspireren!

door VZW ToekomstATELIERdelAvenir (TADA)
VZW ToekomstATELIERdelAvenir (TADA)
VZW ToekomstATELIERdelAvenir (TADA)
van €40.500
Donateurs

TADA bereikt nu méér dan 630 tieners in Molenbeek, Kureghem & Sint-Joost!

Begin schooljaar 17-18 coacht TADA circa 630 tieners, in 3 Brusselse gemeentes. En dat allemaal mét en dankzij u. Merci daarvoor!

Wil jij ook dat TADA blijft bestaan en groeien? Dat TADA zo snel mogelijk méér dan 1000 maatschappelijk kwetsbare tieners ondersteunt? Biedt ons dan nu een extra zetje…. of por jouw professionele of privé-netwerk aan om dit te doen.

Tot 15 december 2017 verdubbelt een gulle weldoener namelijk elke euro die aan TADA wordt gegund via een “matching challenge”, tot een totaalbedrag van 300.000 euro.

DOE EEN GIFT via onze website http://www.toekomstatelierdelavenir.com

Deze filantroop gaat meer specifiek elke gift van elke nieuwe donor verdubbelen, alsook elk schriftelijk engagement dat gemaakt wordt voor de komende drie schooljaren. Zijn doel ? Anderen inspireren om méér te geven aan TADA, opdat TADA zo snel mogelijk kan groeien.

Wil je een handje helpen zonder zelf een donatie te maken? Deel vandaag nog dit nieuws met jouw familie, vrienden of collegae.

Vertel over TADA bij de koffie of deel info over de “matching challenge” via onze website, laatste nieuwsbrief of sociale media.

Omdat u best van henzelf hoort, hier een (amateuristisch) filmpje waarin enkele TADA-alumni u vertellen wat zij bijleerden dankzij TADA!

Wat is TADA?

It takes a village to raise a child?”, weet u nog? VZW ToekomstATELIERdelAvenir (alias TADA) doet dit oude gezegde heropleven in Brussels’ moeilijkste wijken. Bij TADA gaan maatschappelijk kwetsbare tieners uit Molenbeek, Kuregem en Sint-Joost-ten-Node elk weekend – jarenlang –  vol goesting naar de zaterdagschool.

Ze ontdekken er zichzelf en de maatschappij, via plezante praktijkles van bevlogen professionals, die belangeloos de tijd nemen om deze verantwoordelijke burgers in spe wegwijs te maken in allerlei domeinen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld die van ondernemers, verpleegkundigen, bankiers of mecaniciens. 

Bestaansreden?

De ontplooiing van elk kind wordt beïnvloed door tal van factoren buiten de school en het gezin. Enerzijds is er de wereldse kennis die kinderen oppikken via de media, boeken of door zaken als toegang tot internet, muziek of musea. Anderzijds speelt de beleving van positieve eureka-momenten of succeservaringen een cruciale rol in het menselijk groeiproces. De grootte van het motiverende netwerk en de toegang tot voorbeeldfiguren bepalen tenslotte dikwijls de reikwijdte van kinderen hun dromen.

Omdat het maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren vaak ontbreekt aan veel van dit alles, bestaat TADA! In schooljaar 2012-2013 werd dit privé-initiatief gelanceerd in Brussel om onder meer scholen, die werkzaam zijn in Brusselse ‘moeilijke’ wijken, een fameuze duw in de rug te geven. De onderwijsongelijkheid is er tot op heden helaas een realiteit.

Hoe werkt TADA?

Stap binnen in één van de TADA-klassen tijdsen een zaterdagles “recht voor kinderen” via deze reportage… U begrijpt in minder dan 3 minuten hoe TADA werkt!

Bij TADA krijgen maatschappelijk kwetsbare kinderen elke zaterdag les van bevlogen vakmensen in een ongedwongen, motiverende omgeving zonder prestatiedruk of evaluatiesysteem. Zo komen onder meer journalisten, advocaten, mode-ontwerpers, architecten en regisseurs vrijwillig vertellen over hun beroep en ontdekken de kinderen aan de hand van praktijkoefeningen hun eigen mogelijkheden en talenten.

De hoofdbedoeling van TADA is om deze kinderen gemotiveerd in het leven te doen staan, met een positief zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf en de samenleving/arbeidsmarkt.

Doelstellingen TADA?

Bij TADA krijgen tieners een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft, opdat ze de relevantie van leren en ‘je best doen voor later’ beter begrijpen. Maatschappelijk kwetsbare kinderen hebben vaak weinig mensen om zich heen waaraan ze hun vragen ‘over nu en later’ kunnen stellen. TADA wil de deur ‘naar later’ voor deze kinderen op een kier zetten, door de kinderen een warme, veilige, buitenschoolse leerplek te bieden waar ze met hun vragen terecht kunnen. 

Met deze aanpak wapent TADA preventief tegen demotivatie en het verlies van toekomstperspectieven, welke elementen belangrijke oorzaken zijn van diverse problemen (zoals bijvoorbeeld vroegtijdige schooluitval, extreme radicalisering of delinquentie).

Doneer nu en help TADA om tegen 2017 dichtbij 500 en tegen 2020 minstens 1000 kinderen/jongeren te bereiken!

TADA reikt al deze jongeren alle kansen aan om zich te ontplooien tot ondernemende, bewuste burgers die vol zelfvertrouwen, veerkracht en met een hoop vaardigheden, perspectieven en kennis over de samenleving/de eigen persoon in het leven staan! 

Impact?

Wilt u huidige impact met uw eigen ogen zien? Bezoek dan onze organisatie op zaterdag of bekijk deze video, die voor zichzelf spreekt!

Om te weten of TADA erin slaagt haar jonge deelnemers klaar te stomen voor de maatschappij van morgen, volgt TADA haar oud-leerlingen vanaf de leeftijd van 14 jaar op via het alumni-netwerk TADA For Life. Dit netwerk biedt aanvullende sporadische activiteiten over thema’s als school, werk, vrijetijdsbesteding of attitudes en vaardigheden. In 2015 kwamen o.m. deze thema’s aan bod: ondernemerschap, omgaan met seksualiteit, digitale en taalvaardigheid, studiekeuze en sport.

Via aanvullend kwalitatief onderzoek en het opvolgen van enkele kritieke prestatie-indicatoren (maximale uitval en absenteïsme) meet TADA ook objectief haar effect op de TADA-doelgroep en op onbedoelde begunstigden. In samenwerking met Vlerick Business school wordt deze aanpak momenteel verbeterd.

Getuigenissen

 

 

Best practice?

De mosterd voor TADA komt uit Nederland, waar IMC Weekendschool al sinds 1998 duizenden jongeren ondersteunt met haar aanpak die ondertussen internationaal is erkend.

Sofie Foets en Heleen Terwijn – respectievelijke stichtsters van TADA en IMC Weekendschool – ontmoetten elkaar in mei 2011 in het Europees Parlement, toen Heleen Terwijn als expert sprak op de conferentie “Best Practices in Europe as regards Informal Education for Disadvantaged Youth”. Sofie Foets was destijds in het Europees Parlement aan de slag als beleidsadviseur op diverse thema’s, onder meer onderwijs.

Sinds haar lancering, wordt ook TADA steeds vaker erkend als “best practice”. In 2014 was TADA bijvoorbeeld 1e laureaat van de Stichting Koningin Paola in de categorie “innovatie in buitenschools onderwijs”.

Meer info?

Bekijk de website, het 2015 jaarrapport of TADA’s sociale media!

    

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.