De mantelzorgers hebben behoefte aan rust! Laat ons hen een wellnessruimte aanbieden.

door Jonge Mantelzorgers
Jonge Mantelzorgers
Jonge Mantelzorgers
van €8.000
Donateurs

Een treffende realiteit.

In België zijn er naar schatting 800 000 mantelzorgers. Brussel telt 14,1% jonge mantelzorgers. Het gaat om kinderen, jongeren, jongvolwassenen of volwassenen die samenwonen met en/of dagelijks zorg dragen voor een naaste die hulpbehoevend is ten gevolge van een ongeval, een mentale of fysieke ziekte, een beperking, alcohol- of druggebruik of veroudering.

Die situatie maakt hen kwetsbaar en kan een impact hebben op hun mentale of fysieke gezondheid. Dit alles uit zich in buikpijn door stress, psychische stoornissen of angstaanvallen. Vaak stellen ze zich geen vragen, maar nemen ze deze rol spontaan op en voeren ze uiteenlopende taken uit, zoals waken over de gezondheid van de naaste, intieme zorg toedienen, huishoudtaken uitvoeren enz.

Veel mantelzorgers vertellen dat hun persoonlijke ontplooiing naar de achtergrond verschuift en ze beschouwen allemaal hun taak als emotioneel belastend. Tegelijk wijzen ze op het belang van de liefdevolle omgangsvormen binnen het gezin en van het samenblijven.

Ieder van ons kan op en dag mantelzorger worden!

Kansen bieden om voor zichzelf te zorgen en de relatie tussen zorgvrager en zorggever te vrijwaren

De vzw’s Jonge Mantelzorgers en Casa Clara delen de lokalen van ‘la Maison de l’Aidance’ in Brussel. Beide ondersteunen (jonge) mantelzorgers.

Tijdens permanenties en activiteiten biedt vzw Jonge Mantelzorgers een veilige omkadering, waar deze jongeren elkaar kunnen ontmoeten, beseffen dat ze niet alleen zijn en elkaar ondersteunen. Het is een plaats van onthaal, steun, ontmoeting, informatie en respijt voor jonge mantelzorgers en hun gezin.

Vzw Casa Clara zorgt voor momenten van rust en ontspanning voor ouders, broers en zussen, en voor gezinnen met kinderen met een beperking of ernstige ziekte. Dit alles in een rustgevende en aangename sfeer. Iedereen vindt een luisterend oor bij de begeleiders, die discreet aanwezig zijn en verschillende benaderingen voor persoonlijke herbronning aanbieden.

Vanuit onze ervaringen weten we dat water een weldadige en relaxerende werking kan hebben. Met onze projecten willen we de mantelzorgers steunen, hen de kans bieden om even op adem te komen en tijd te nemen voor zichzelf. Indien de last te zwaar wordt om te dragen, kan dit wegen op de relatie met de hulpvrager. Onder meer daarom is ontspanning belangrijk voor mantelzorgers.

 

Dankzij deze wellnessruimte kunnen onze beide vzw’s een nieuwe vorm van herbronning aanbieden aan onze doelgroep, en respijt voor het gezin en de zorgvrager, die specifieke behoeften kan hebben, vandaar de nood aan een voor iedereen toegankelijke ruimte. 

Wat gebeurt er met uw gift?

De ingezamelde middelen zullen ingezet worden om de bouw van de wellnessruimte te bekostigen.

Wij beschikken reeds over 30% van het totale budget (€23.000).

 

Respijt bieden aan (jonge) mantelzorgers.

Velen van ons kennen of horen over situaties waarin zorg verleend wordt en beseffen hoe zwaar de impact kan zijn voor de (jonge) mantelzorgers.  

Dankzij uw steun aan dit project draagt u bij aan de creatie van een wellnessruimte voor deze mensen, een plaats waar ze kunnen herbronnen. De nood is groot, zo blijkt uit de verzuchtingen van de doelgroepen van onze beide vzw’s.

Wanneer we de mantelzorgers bevragen over hoe we hen nog beter kunnen van dienst kunnen zijn, wordt het idee van een jacuzzi vaak geopperd. De jonge mantelzorgers wijzen ook op het belang van ontspanning en rust om voor zichzelf te zorgen. Deze ruimte komt tegemoet aan ieders behoeften.

Met uw bijdrage doet u veel meer dan de bouw van de wellnessruimte financieren.

U getuigt van oprechte interesse in de situatie van mantelzorgers. Die zijn talrijk, maar laten zich zelden opmerken, omdat ze hun hulpverlening vanzelfsprekend vinden. Door ons project te ondersteunen toont u zich bewust van hun cruciale taak in onze maatschappij. Het is een blijk van respect.

Met deze campagne willen we mensen beter bewust maken van de problematiek en sensibiliseren voor onze acties. Breng iedereen in uw omgeving op de hoogte van uw deelname aan deze crowdfunding, zo bereiken wij niet alleen zoveel mogelijk potentiële donateurs, maar ook zorgvragers en zorggevers.

Kapitaalsinbreng

Wist u dat het bedrag van deze campagne verdubbelt zal zijn indien we het volledige bedrag bereiken? Bovendien ontvangt u een fiscaal attest bij giften boven de €40. Via deze attesten kan u 45% van uw geschonken bedrag terug krijgen via uw belastingsaangifte!

Voorbeeld: U beslist om €100 te schenken via Gingo. U ontvangt een fiscaal attest van €45. Indien de campagne successvol wordt afgerond, verdubbelt de school uw bedrag naar €200. Dit kostte u in totaal dus slechts €55!

Met dank aan het steunfonds Marguerite-Marie Delacroix, dat onze campagne ondersteunt en ons een ‘Match Giving’ toekent, het verdubbelt de giften zodra de doelstelling wordt bereikt.

Met dank aan iedereen die gelooft in ons project en ons helpt om (jonge) mantelzorgers en hun gezinnen te steunen.

Wie zijn wij?

Ondersteun mantelzorgers en jonge antelzorgers samen!

Uitwisseling, complementariteit, wederzijdse hulp, ... Het delen van gebouwen in het House of Aidance is alleen voordelig voor deze non-profit organisaties.

Casa Clara asbl en Jonge Mantelzorgers asbl wonen al bijna een jaar samen en projecten bloeien: brunch, familiedag, moestuin, ...

Ondersteuning van mantelzorgers is een project dat belangrijk voor hen is, net als het team van vrijwilligers dat hen vergezelt!

 

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.