Less house. More home.

door Minor-Ndako
Minor-Ndako
Minor-Ndako
van €12.500
Donateurs

Problematiek

Het aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) neemt week na week toe. Deze kinderen komen uit conflictgebieden en hebben in vele gevallen een traumatische ‘reis’ achter de rug. Minor-Ndako begeleidt deze kinderen/jongeren tot hun 18de verjaardag en tracht hen een echte thuis te creëren. Zo kunnen ze hun trauma’s met professionele hulp verwerken, maar leren ze ook de taal, de lokale cultuur en gedragsregels.

Met €12.500 kunnen Griet en Gwen het Minor-Ndako opvangcentrum in Aalst ombouwen tot een echte thuis, waar de kinderen en /jongeren zich kunnen voorbereiden op een volwaardig leven in België.

Facts & Figures

  • De voornaamste herkomstlanden van deze NBMV asielzoekers waren in 2015: Afghanistan, Syrië, Irak, Somalië en Guinee.
  • 3099 NBMV vroegen in 2015 asiel aan.
  • De totale instroom van NBMV nieuwkomers, welke status ook, voor 2015 is 5047 NBMV.

 

Lees meer

Impact Minor-Ndako

 

Medewerker K.: “Elk jaar hebben wij een BBQ waar we zowel jongeren die nog in begeleiding zijn als ex-jongeren uitnodigen uitgenodigd zijn. Meestal komen er wel een aantal ex-jongeren op af. Afgelopen augustus zo ook K. Een Afghaanse jongen van nu 20 jaar. Hij was 14 toen hij bij ons aankwam, al weer 6 jaar geleden dus. De eerste jaren waren niet altijd makkelijk, hij had moeite met de cultuurverschillen, miste zijn familie en had moeite zijn trauma’s te verwerken. Maar met veel geduld werd er naar hem geluisterd en werd hem de hulp geboden die hij nodig had. We merkten dat hij het steeds beter ging doen op school en binnen een jaar mocht hij naar het ASO. Nu studeert hij aan de VUB om burgerlijk ingenieur te worden. Op de BBQ stond hij ten temidden van een groep jongere Afghaanse jongens vol trots te vertellen. De jongens hingen aan zijn lippen. Zo’n voorbeeld hebben is belangrijk voor de jongeren.”

Minor-Ndako in de pers

Lees meer

Waarom Minor-Ndako?

Kinderen en jongeren hebben een stabiele en stimulerende omgeving nodig om zich te ontwikkelen. Ze hebben een zorgzaam klimaat nodig om zich te ontplooien en hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

De samenleving heeft de kennis en de middelen om kinderen in nood te helpen. Kinderen en jongeren die in een problematische leefsituatie verkeren of in België belanden zonder hun ouders, missen dit en zijn daardoor zeer kwetsbaar.

Minor-Ndako gelooft in de kracht en veerkracht van deze kinderen, jongeren en hun omgeving om hun leven zelf in handen te nemen en richting te geven. De hulp en ondersteuning die we hen bieden is een duurzame investering in de toekomst.

Lees meer

Hoe gaat Minor-Ndako te werk?

Minor-Ndako heeft verschillende doelgroepen, werkvormen en vestigingsplaatsen.

Er zijn drie afdelingen die zich richten tot gezinnen waarin zich een problematische leefsituatie voordoet. Er wordt zowel begeleiding aan huis geboden voor gezinnen in moeilijkheden als opvang en begeleiding voor kinderen onder de 12, gekoppeld aan ondersteunende begeleiding voor het gezin.

Lees meer

Doelstellingen Minor-Ndako

 

Geschiedenis Minor-Ndako

Minor-Ndako vzw werd opgericht in 2000. De initiatiefnemers stelden zich tot doel om opvang en begeleiding te bieden aan buitenlandse niet-begeleide minderjarigen, kinderen en jongeren onder de 18 die in België toekomen zonder ouders of voogd. Toen kwam de vraag om onze expertise met andere culturen ook te gebruiken om in een aanbod voor Brusselse kinderen op te zetten.

Minor-Ndako, is nu een middelgrote organisatie van de jeugdzorg die begeleiding biedt aan 180 minderjarigen en hun omgeving, waaronder niet minder dan 112 buitenlandse niet-begeleide minderjarigen.

Lees meer jaarverslag-minor-ndako-2014 (PDF)

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.