FAQ

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar info@gingo.community.

Hoe kan je jouw project op het Gingo platform voorstellen?

Alle projecten op Gingo worden door Gingo Expert Partners geselecteerd op basis van de door hen gedefinieerde selectiecriteria. Het is dus niet mogelijk om zelf een campagne op te zetten, zoals dat op de meeste crowdfunding platformen het geval is.

Het Gingo team komt op geen enkel moment tussenbeide tijdens de selectie van de projecten. Dit impliceert ook dat het Gingo team niet kan antwoorden op vragen mbt. de selectie van jouw project. In onze Partner voorwaarden vind je alle informatie om een project aan een Gingo Expert Partner voor te stellen.

Top

Is Gingo een platform voor schenkingen, leningen of beide?

Gingo is een platform voor schenkingen.

Top

Rekent Gingo een percentage aan op de schenkingen aan om zich te verlonen?

NEEN, Gingo rekent geen percentage aan op de schenkingen. De werkingskosten van Gingo (community manager, technische updates aan het platform) worden gedeeld door de “expert partners”.

Top

Is de online service beveiligd?

Gingo heeft gekozen om met de Franse leverancier “Mango Pay”, een referentie binnen de crowdfunding sector, samen te werken. Dit om de veiligheid van de gegevens en de transparantie van de betaalprocessen te garanderen. De kosten gelinkt aan de online betaalservice, zijn trouwens enige kosten die aan een campagne doorgerekend worden. Deze bedragen 1,5% op het totale opgehaalde bedrag + € 0,18 per transactie. Voor overschrijvingen bedraagt de kost 0,6% van de transactie. Deze kost zal afgetrokken worden van het opgehaalde bedrag.

Top

Krijgen de campagnes een minimum- of maximumbedrag opgelegd?

Er worden geen bedragen opgelegd, maar er wordt wel een leidraad gegeven over de strategie van de bedragen die naargelang van het project kunnen worden gevraagd.

Wij denken dat die bedragen van 5.000 euro tot zelfs 50.000 euro kunnen gaan voor de meest ambitieuze projecten.

Top

Worden de donors terugbetaald als het project niet het vooropgestelde bedrag bereikt?

Een schenking is in principe zonder voorwaarden en kan niet worden terugbetaald. De opgehaalde fondsen worden steeds integraal aan het project overgedragen ook al wordt het vooropgestelde bedrag niet bereikt.

Top

Waar gaan de fondsen heen tijdens de campagne?

De fondsen gaan van de rekening van de schenker naar de rekening van het gekozen project, die hiervoor een “E-Wallet” zal openen. Dit is een tijdelijke elektronische rekening op naam van het project. Deze E-Wallet laat toe om tijdens de campagne via het platform fondsen te werven. De opgehaalde fondsen worden automatisch op de rekening courant van het project doorgestuurd. Gingo wordt dus op geen enkel moment eigenaar of intermediair van de fondsen.

Top

Wanneer een partner een project aanbrengt, verbindt hij zich er dan toe om de financieringsbehoefte aan te vullen als het vooropgestelde bedrag niet bereikt wordt?

Deze beslissing wordt genomen door de Stichting die het project voorstelt. Het kan interessant zijn dat de Stichting voor het project een limiet bepaalt voor het aan te vullen bedrag.

We wensen te benadrukken dat crowdfunding de kans biedt aan projecten om het gewenste bedrag te verdubbelen om zo de impact te vergroten. Bovendien krijgen ze de kans om hun netwerk uit te breiden. De crowdfunding-campagne mag het bestaan van het project niet in gevaar brengen. De stichting mag dus niet enkel op de financiering via crowdfunding rekenen om een initiatief te lanceren.

Top

Is het platform voltijds operationeel (24/24 en 7/7)?

Ja, het platform zal ononderbroken toegankelijk zijn (behalve tijdens het onderhoud van het platform). Iedereen is vrij om het platform te bezoeken en de inhoud te bekijken: partners, lopende, toekomstige en afgelopen campagnes.

De campagnes zullen aanvankelijk tijdens bepaalde periodes van het jaar worden georganiseerd: aan het einde van het jaar, in het voorjaar en in september. Het is daarbij de bedoeling zijn om het project op een bepaald moment in het middelpunt van de belangstelling te stellen en alle communicatie hierop te concentreren. Crowdfunding werkt wanneer er een zeker ‘momentum’ wordt gecreëerd en dat kan maar werken als de timing nauwkeurig en beperkt is.

Top

Wat betekent “Gingo”?

Gingo of “Gingko” refereert naar de boom Gingko Biloba die in vele culturen symbool staat voor voorspoedigheid, levensduur en duurzaamheid.

Top