Partner- en projectvoorwaarden

Criteria om een GINGO partner te worden

 • Uw organisatie heeft het juridisch statuut van stichting, stichting van openbaar, fonds, of een organisatie met filantropische roeping.
 • Uw organisatie heeft een expertise in: Kunst & Cultuur, Werkgelegenheid, Waardigheid, Onderwijs, Sociaal Ondernemerschap, Milieu, Gelijkheid, Integratie, Gezondheid en Sport.
 • U ondersteunt filantropische organisaties los van uw eigen structuur
 • U bent actief in België of Luxemburg
 • Uw organisatie streeft geen politieke of niet-confessionele doelstellingen na
 • Uw organisatie is niet gebonden aan een bepaalde instelling (ziekenhuis, universiteit)
 • U werkt mee aan een dynamisch, modern en succesvol filantropisch project
 • U werkt actief mee aan de activiteiten van het platform

Selectiecriteria voor projecten 

 • Een partner presenteert een project aan het Gingo-team. De partner kiest het project aan de hand van deze criteria:
  - De vzw en/of het project toont duurzame financiële en organisatorische stabiliteit. Crowdgiving mag het bestaan van de vereniging niet in gevaar brengen. De vereniging kan niet alleen op deze financiering vertrouwen om een initiatief te lanceren. Crowdgiving geeft een overschot om de activiteiten te verbeteren.
  - De vzw en/of het project bestaat al minstens 2 jaar en heeft een bewezen impact.
  - De vzw en/of het project is actief in: Kunst & Cultuur, Werkgelegenheid, Waardigheid, Onderwijs, Sociaal Ondernemerschap, Milieu, Gelijkheid, Integratie, Gezondheid en Sport.
  - De vzw stelt een concreet project voor, met specifieke doelstellingen en een vernieuwend karakter.
  - De vzw en de projectleiders zijn in staat om de tijd, moeite en middelen te beheren die nodig zijn voor een crowdfunding-campagne van A tot Z. (zie hier: de stappen om een campagne te creëren).
  - Projecten die een netwerk mobiliseren en een draagvlak creëren op nationaal vlak (belangrijker dan de financiële bijdrage)
  - De vzw en/of het project moet zijn zetel en activiteiten in België of Luxemburg hebben.
 • De vzw moet transparant kunnen werken en volgende informatie ter beschikking stellen:
  - Gedetailleerde rekeningen van de vzw, alsook van het project in kwestie
  - Een kopie van de statuten van de vzw.
  - De namen van de projectverantwoordelijken en de leden van de raad van bestuur van de vzw.
  - De evaluatiecriteria (KPI) van het project
  - Het opvolgingsplan over de bestemming van de uitgaven binnen het budget, een verslag van de implementatie en de evolutie van het project.
 • De projectleiders zijn tijdens de hele campagne betrokken bij de campagne:
  - Een persoon/team wordt aangesteld om de organisatie voor, tijdens en na de crowdgiving campagne te leiden (min. 0,5 FTE per week gedurende de campagne).
  - Het team maakt de videopresentatie van het project van maximaal 2 min in FR en NL voor België, in FR en EN voor Luxemburg.
  - Het team maakt de presentatie en toelichting van de vereniging en het project in FR en NL voor België, in FR en EN voor Luxemburg.
   -Het team zet zich in om de inspanningen, tijd en middelen te leveren die nodig zijn om de campagne uit te voeren.
 • Projectleiders moeten het project gedurende een jaar na afloop van de campagne kunnen volgen:
  - Het team zet zich in om de voortgang van het project minstens 4 keer per jaar te actualiseren.
  - Het team zet zich in om foto's, tekst en uitleg te geven over de voortgang van het project.