Partner Voorwaarden

Criteria om een expert op het GINGO platform te worden

 • Uw organisatie beschikt over het juridisch statuut van ‘stichting’ of ‘stichting van openbaar nut’. Het mag ook een ‘fonds’ of een organisatie met filantropische roeping zijn.
 • Over een expertise binnen één of meerdere specifieke domeinen beschikken.
 • U ondersteunt filantropische organisaties die los staan van uw eigen structuur
 • U bent actief in België of in Luxemburg
 • Uw organisatie streeft geen politieke of niet-confessionele doelstellingen na
 • Uw organisatie is niet gebonden aan een bepaalde instelling (ziekenhuis, universiteit)
 • U wenst deel te nemen aan een modern, dynamisch en succesvol filantropisch project
 • U bent in staat om actief deel te nemen aan de activiteiten van het platform

Selectiecriteria van de projecten die door GINGO zullen gefinancierd worden

 • De kandidatuur van elk project dient door een expert-lid van het platform voorgedragen te worden. De expert zal het project op basis van volgende criteria selecteren:
  • Het innovatieve karakter
  • De mogelijkheid om het project te dupliceren (idealiter kan het project toegepast worden op meerdere domeinen en is het niet gebonden aan één enkel instituut)
 • De mogelijkheid om een communicatiecampagne uit te rollen (hieronder vindt u een overzicht van het benodigde campagnemateriaal)
 • Projecten die een netwerk kunnen mobiliseren en een draagvlak creëren op nationaal vlak (belangrijker dan de financiële bijdrage)
 • De hoofdzetel van de VZW bevindt zich in België of in Luxemburg.
 • De activiteiten van de VZW worden in België of in Luxemburg georganiseerd en de VZW is minimaal reeds 2 jaar actief in België of in Luxemburg
 • Het voorgestelde project dient in België of in Luxemburg tot uitvoering gebracht te worden.
 • De VZW moet in staat zijn om in alle transparantie te werken en dient volgende informatie ter beschikking te stellen:
  • Gedetailleerde rekeningen van de VZW, alsook van het project in kwestie
  • De namen van de projectverantwoordelijken en de leden van de raad van bestuur van de VZW
  • De evaluatiecriteria (KPI) van het project
  • Het opvolgingsplan mbt. bestemming van de uitgaven binnen het budget, een verslag van de implementatie en de evolutie van het project.
 • Het project dient in staat te zijn om volgende middelen aan het platform ter beschikking te stellen tijdens de financieringsperiode:
  • Voorstellingsvideo van +/- 1 minuut (in NL en FR)
  • Voorstellingstekst van +/- 5 lijnen (in NL en FR)
  • Een vaste persoon die aangesteld wordt om de activiteiten op het platform op te volgen en de vragen van de deelnemers te beantwoorden.
 • Het project garandeert een opvolging tot maximaal 1 jaar na het toekennen van de steun.
  • Door een transparante opvolgingsmethode te implementeren
  • Door maandelijks de voortgang van het project bij te werken en een maandelijkse nieuwsletter uit te sturen.
  • Door beschikbaar te zijn op het forum.