Donorinfo

Donorinfo is een stichting van openbaar nut die zich specialiseert in financiële transparantie voor filantropische organisaties. Donorinfo centraliseert onafhankelijk verwerkte informatie over de financiering en de werking van Belgische organisaties die personen in nood helpen. Op donorinfo.be kan iedereen die een crowdfunding campagne wil steunen zich informeren, organisaties vergelijken en in alle vertrouwen een keuze maken op basis van persoonlijke criteria.

Donorinfo richt zich tot filantropische organisaties die hulp verlenen aan personen in nood of een socio-ecologische verandering stimuleren. Past jouw organisatie in het toepassingsgebied van Donorinfo? Neem dan contact op met ons en informeer wat je moet doen om het Donorinfolabel te krijgen:

Ga na of je organisatie in aanmerking komt voor publicatie op www.donorinfo.be.
Stel een dossier ‘aanvraag tot publicatie’ op, dat je ons samen met de gedetailleerde en gecontroleerde jaarrekening bezorgt
Donorinfo behandelt je aanvraag binnen een termijn van 14 dagen
Donorinfo stelt de fiches in 3 talen op
Voortaan mag je de vertrouwensgarantie van Donorinfo gebruiken!

 

Team

Pascale Gonda
Coordinatrice

Sigrid Maes
Coordinatrice