Wat is crowdgiving ?

Wat?

Crowdgiving werkt zoals crowdfunding U kunt in groep een gift  doen aan initiatieven waarin u gelooft.

The particularity of crowdgiving is that financial support is provided in a philanthropic way, through donations, and without any financial or material return expected.

Crowdgiving geeft financiële steun via giften, zonder geld of materiaal terug te vragen.

Alle Gingo-projecten willen een zo groot mogelijke sociale impact creëren.