Laten we meer autonomie aan 20 kinderen met een beperking schenken

door Dr. Yannick Bleyenheuft
Dr. Yannick Bleyenheuft
Dr. Yannick Bleyenheuft
van €16.000
Donateurs

Follow-up of our summer camp for children with cerebral palsy organized thanks to Gingo!

Dear funders,the team is currently assessing for a second time (follow-up) the children who participated in our summer camp. It is such a pleasure to witness that the changes they encountered during that time are maintained until now! Among the 20 children who participated, 10 had an hemiparesis and improved in many bimanual activities (eating with fork and knife, dressing by themselves, hairdressing, ...) and 10 had larger bilateral impairments and learned for instance how to sit, to walk alone with a walker or to drive a wheelchair independently. So many changes that are really impacting their everyday life and that of their families. Thanks again for your support! We are now starting the analysis of the cortical changes associated as measured with magnetic resonance imaging. More news soon...

Hoe?

“You gain what you train”

Aangeboren hersenaandoeningen treffen 2 à 3 kinderen op 1000 en zijn de belangrijkste oorzaak voor motorische handicaps bij kinderen. De aandoening heeft een drastische impact op de autonomie van de van de kinderen. In vele gevallen hebben ze moeilijkheden om zich aan te kleden, om te wandelen, om te eten en om een leven te leiden zoals andere kinderen. Door deze kinderen op een ludieke manier te coachen, doormiddel van spelletjes en trainingstechnieken van topatleten en topmusici slaagt Dr. Bleyenheuft erin om verrassende resultaten te boeken.

Met €16.000 kan Dr. Bleyenheuft een zomerkamp organiseren voor 20 zwaargetroffen kinderen. De Stichting Delacroix verdubbelt bovendien alle schenkingen van de Gingo Community. Hiermee kan het onderzoeksteam de kosten dekken die gelinkt zijn aan het onderzoek en de publicatie van de resultaten om de efficiëntie van het model aan te tonen en te laten erkennen.

Lees meer

Resultaten en impact?

 

Lees meer

Methodologie

Elk kind word gedurende 60 à 90 uur door een persoonlijke therapeut begeleid. Aan de hand van oefeningen en spelletjes wordt het kind nieuwe bewegingen aangeleerd die hem/haar helpen in het dagelijks leven. Door de constante herhaling maakt het kind meer motorische plasticiteit in de cortex aan, die de werking van de hersenen op structurele wijze verbetert.Lees meer

Doelstellingen

  • Op korte termijn: deze zomer 2 rehabilitatiekampen voor de zwaarst getroffen kinderen organiseren, teneinde hen beter te evalueren en de resultaten te gebruiken om de efficiëntie van deze therapie aan te tonen.
  • Op lange termijn: deze therapie bij zoveel mogelijk therapeuten bekend maken, maar ook bij de instanties die instaan voor de terugbetaling van medische verzorging, zodat een maximaal aantal kinderen van deze therapie kan genieten.

Geschiedenis

Het idee om een intensieve rehabilitatietherapie in België te ontwikkelen dateert van 2009, nadat Dr. Bleyenheuft tijdens haar thesisverdediging Professor Gordon van de universiteit van Colombia ontmoette. De ongelooflijke resultaten die de ploeg van de universiteit van Columbia geboekt had vormen de basis voor een groot aantal gesprekken, meerdere bezoeken aan de Verenigde Staten en de uiteindelijke organisatie van de eerste HABIT-ILE stage in Brussel in 2011.

De resultaten waren onmiddellijk zichtbaar. Dankzij de stages van 2011 en 2012 kon de enorme efficiëntie, in vergelijking met conventionele behandelingen bij kinderen, verder aangetoond worden. De stages in Brussel werden dan ook in 2013, 2014 en 2015 georganiseerd. De resultaten worden binnenkort ter publicatie voorgelegd.

Lees meer

Meer weten over aangeboren hersenaandoeningen en de HABIT-ILE therapie?

  • Hersenverlamming is de meest voorkomende motorische aandoening bij kinderen.
  • Aangeboren hersenaandoeningen treffen 2 à 3 kinderen op 1000.
  • Dat betekent 300 à 400 gevallen per jaar in België.

Lees meer

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.