STERKT : 30 jobs voor 30 jongeren

door sterkT
sterkT
van €14.460
Donateurs

Gelijke slaagkansen op de arbeidsmarkt en gelijke scholen

 Cijfers tonen aan dat Vlaamse jongeren met migratieachtergrond die hier zijn geboren en hun diploma hebben behaald minder kans hebben op het verkrijgen van een job binnen het jaar. Dit geldt ook voor jongeren uit gezinnen die in armoede leven.  Zelfs met een goede opleiding is er nog discriminatie op de arbeidsmarkt. De SODA-attesten, uitgereikt door deelnemende scholen van het SODA-project, zijn een wapen tegen vooroordelen.  Het SODA-attest, reeds gekend bij meer dan 800 werkgevers, toont een werkgever dat de jongere beschikt over een professionele ingesteldheid. Het attest biedt zo een antwoord op discriminatie in de wereld van rekrutering.

Daarnaast scoort het Belgisch onderwijs ondermaats op vlak van gelijke kansen en sociale mobiliteit. Er is een grote ongelijkheid tussen de verschillende scholen inzake de kwaliteit van het verstrekte onderwijs maar ook bv. inzake de mate waarin wordt ingezet op soft skills bij leerlingen. Nochtans zijn sterke soft skills een belangrijke tool om succesvol te zijn in het leven! Een tool die in grote mate de slaagkansen bepaalt bij het behalen van een eerste job.

COVID-19 heeft de kloof van kanszoekende jongeren ten aanzien van hun leeftijdsgenoten in niet of minder kwetsbare situaties alleen maar groter gemaakt.  Bij STERKT willen we deze kloof dichten en gelijke kansen creëren voor ALLE jongeren zowel binnen het onderwijs als op de arbeidsmarkt.  Hiervoor werken we samen met scholen die deelnemen aan het SODA-project, in het bijzonder de scholen met een hoog tot zeer hoog aandeel leerlingen met een socio-economisch kwetsbare thuissituatie. 

Lees meer

STERKT zet zich in om leerlingen ongeacht hun achtergrond dezelfde kansen te geven op de arbeidsmarkt

STERKT start met een innoverend project waarbij kanszoekende jongeren in hun laatste jaar van het beroepsonderwijs een coachingtraject van 10 maand volgen gericht op een succesvolle toetreding tot de arbeidsmarkt.  Daarna volgt een begeleiding naar een eerste job.  Daar waar SODAplus meer dan 90 beroeps- en technische scholen coacht, focust STERKT zich op de individuele coaching van leerlingen met een kwetsbare thuissituatie.

Met STERKT willen we jongeren uit socio-economisch kwetsbare milieus

  • Wapenen met sterke soft skills

Het traject focust sterk op het ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden die van belang zijn voor de uitbouw van de toekomstige professionele carrière en eigenlijk het hele levensproject.  Dankzij het SODA-attest heeft elke jongere nu de kans om een concreet wapen te hebben tegen eventuele vooroordelen op de arbeidsmarkt.  Dit label, dat garant staat voor de professionele attitudes van de jongere, boost het zelfvertrouwen van kwetsbare jongeren.  Dit traject richt zich o.a. op het maximaal ondersteunen en motiveren van jongeren in het behalen van hun SODA-attest.

  • Motiveren en coachen via individuele begeleiding

Tijdens het traject willen we elke jongere van heel nabij motiveren, coachen en begeleiden.  Deze één op één gesprekken laten het toe het zelfvertrouwen en de veerkracht van de jongere te stimuleren.  Het maakt het ook mogelijk dat de jongere mee vorm kan geven aan zijn eigen traject. 

  • De blik verruimen via events/activiteiten

Met STERKT willen we jongeren op een laagdrempelige manier laten proeven van het sociale en culturele aanbod in hun buurt.  Tevens willen we jongeren van diverse sociale en culturele achtergronden samenbrengen en laten kennis maken met elkaar.

  • Verrijken met kennis over de arbeidsmarkt

Voor deze laatstejaars worden workshops aangeboden met thema’s die hen voorbereiden op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt

  • Begeleiden naar hun eerste job! 

Op het eind van dit traject wordt elke leerling in contact gebracht met (een) “matchende” werkgever(s) hetzij in het kader van een concrete jobaanbieding na het behalen van het secundair diploma, hetzij in het kader van toekomstige jobopportuniteiten na het behalen van een verder diploma. 

Op het einde van elk schooljaar wordt aan de leerlingen gevraagd in welke mate het coaching traject aan hun verwachtingen voldeed en wordt hen gevraagd om in te schatten in welke mate de doelstellingen bereikt zijn.  Deze inzichten zijn cruciaal om de toekomstige werking van de vzw blijvend te verbeteren. 

Steun dit project en investeer in de slaagkansen van kwetsbare leerlingen. Degroof Petercam Foundation verdubbelt jouw steun!

Met 14.460 euro kunnen 30 jongeren met een kwetsbare thuissituatie op een intensieve manier worden gecoacht. Dit gedurende 10 maand! Na elk coachingtraject volgt een individuele begeleiding naar een eerste job (of job opportuniteiten bij verderzetting van de schoolloopbaan).

Met uw hulp kunnen 30 kwetsbare leerlingen intensief klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt!

HOE ZULLEN UW DONATIES GEBRUIKT WORDEN?

De operationele kost voor de coaching en begeleiding naar een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt bedraagt 482 euro per leerling.  Hoe meer steun we krijgen, hoe meer leerlingen in dit project kunnen stappen.

Dit bedrag omvat:

1)  Individuele gesprekken met de jongere (wekelijks)  

2)  Ondersteuning en motivatie via individuele gsm-communicatie  

3) Klassikale workshops rond hoe solliciteren (CV en motivatiebrief), hoe jezelf voorstellen, wat met sociale media in een werkcontext, sociale zekerheid, enz 

4)  Leerlingen worden betrokken bij de keuze van de te organiseren activiteiten en events (punt 5).  Via deze participatieve methode geven zij mee het project vorm.      

5)  Gratis deelname aan events/activiteiten met een sportieve, culturele en/of sociale insteek.  Deze activiteiten dienen enerzijds als trigger, een motivatie dus tot het behalen van een SODA-attest.  De voorkeur gaat dan ook naar events die de blik van de jongeren kan verruimen.  Anderzijds kunnen de events ook een beloning en erkenning zijn voor de inzet en verwezenlijkingen van de leerling. 

6) Een individuele begeleiding naar een eerste job of naar job opportuniteiten voor na de schoolloopbaan

Tijdens de campagne kunnen we gegevens vrijgeven van het aantal leerlingen die reeds in het project worden opgenomen en hun school.  Op de site van Sterkt.be kun je de voortgang van de coaching trajecten volgen.

De Degroof Petercam Foundation verdubbelt jouw steun!  5 euro is voor ons al zeer waardevol, want vele kleintjes maken 1 grote. 

Steun dit project en creëer kansen! 

 

Onze ambitie

Het uiteindelijk doel van STERKT is om dit project op termijn te kunnen aanbieden aan alle SODA-scholen met een hoog tot zeer hoog aandeel kwetsbare leerlingen in hun leerlingenbestand.  21 scholen hebben meer dan 60% kwetsbare leerlingen in hun populatie.  Van de meer dan 23.000 leerlingen die SODAplus bereikt, hebben 44% een socio-economisch kwetsbare thuissituatie.  STERKT is er net voor deze groep leerlingen! 

Lees meer

Met dank aan

Het team van STERKT

De coaches van dit project zijn Sofie (links), Mona (midden) en Flo (rechts)

Voor meer informatie over dit project, click hier

 

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.