Help Laura* uit de straat

door Straatverplegers
Straatverplegers
Straatverplegers
van €15.000
Donateurs

Waarom ?

Laura* is 50 jaar. Het overlijden van een groot aantal van haar dierbaren, heeft haar in een ernstige depressie gestort.  Hierdoor was ze ook de voeling met de realiteit kwijt. Nadat nog andere tegenslagen zich opstapelden, belandde ze op straat.  Laura is nu al zeven jaar dakloos in Brussel.  Naast haar depressie, lijdt ze ook nog aan andere ernstige gezondheidsproblemen (cardiovasculaire problemen, hoge bloeddruk, incontinentie, enz.) die mede veroorzaakt zijn door haar precaire levensomstandigheden op straat.

Wij kennen en volgen Laura nu twee jaar.  Laura leeft sterk geïsoleerd, ondanks het feit dat ze vele broers en zussen en ook kinderen heeft.  Laura ziet hen niet meer.  Ze heeft wel een vriendin die ook dakloos is en met wie ze de tijd doorbrengt in een park in Brussel. Laura is erg gelovig.  Ze houdt erg van dieren en van muziek, in het bijzonder van zang.  Laura is ook erg koket en haar grote droom is dan ook om een gezondheidssalon te openen!
Velen zouden zeggen dat de situatie van Laura uitzichtloos is.  Émilie en haar team denken er anders over! Help hen om hun doel te bereiken en toon dat het uiteraard mogelijk is om Laura een thuis te geven!   


 

Hoe ?

« Samen maken we een eind aan dakloosheid ! : hygiëne – herwaardering – huisvesting »
Straatverplegers heeft als doel een eind te maken aan dakloosheid in Brussel.  De organisatie werkt met de (op vlak van gezondheid) meest kwetsbare mensen: mensen die reeds lang dakloos zijn.  Door een rehabilitatie-methode die zowel de herwaardering van het eigen lichaam door aandacht voor hygiëne omvat als het herwaarderen van de eigen talenten, slagen Émilie en haar team er in om deze mensen te begeleiden naar een stabiele huisvesting.

Gemiddeld zijn er 24 maanden begeleiding nodig om de doelstelling van de huisvesting te bereiken.

Met 15.000 euro, kan Straatverplegers Laura begeleiden om haar uit de straat weg te halen en haar toe te laten eindelijk een eigen stekje te betrekken. 

Impact

Een re-integratie van meer dan 70%.

Sinds 2010,  heeft Straatverplegers reeds 100 mensen kunnen herhuisvesten. 100 personen voor wie de situatie er nochtans zogenaamd uitzichtloos uitzag.

Zo is er Pauline*, die je hier ziet voor en na begeleiding door de Straatverplegers.

Herinnert u zich Alex nog? Hij geraakte in 2015 dankzij uw steun uit de straat weg. Wil je weten hoe het sindsdien met hem is, klik dan op deze link.

Wie zijn de Straatverplegers ?

Émilie Meessen was een jonge verpleegster toen ze tot de volgende vaststelling kwam: ondanks het feit dat er een groot aantal medisch-sociale organisaties bestaat in Brussel, zijn er enorm veel daklozen. Ze besluit dan ook om de vzw Straatverplegers op te richten in 2005.

In 2010 werd Émilie verkozen tot « Ashoka Fellow » omwille van haar werk en de impact die ze heeft met het team van Straatverplegers. Zo is ze één van de tien Belgen die door Ashoka geselecteerd waren en erkend werden onder de beste sociale ondernemers van de wereld.

De vzw Straatverplegers heeft momenteel 21 werknemers (18,5 FTE) en werkt met drie afdelingen:
• een afdeling «straatwerk» ;
• een afdeling «huisvesting» ;
• een afdeling «beheer».

Straatverplegers wordt erkend omwille van de resultaten die ze bereikt en wegens de efficiënte manier waarop ze samenwerkt met de verschillende medisch-sociale actoren (ziekenhuizen, sociale verhuurkantoren, OCMW’s,  sociale huisvestingsmaatschappijen).

Lees meer

Meer weten over dakloosheid in België

In Brussel weten we dat het aantal daklozen zo goed als verdubbeld is op twee jaar tijd. La Strada (het steunpunt thuislozenzorg Brussel) bracht volgende cijfers uit: er werden 400 personen geteld in 2014 en 700(!) in 2016.

Lees meer

Team


(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun reïntegratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst. Er is geen rechtstreeks verband tussen de mensen op de foto’s en de hier beschreven verhalen

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.