Omdat elke jongere RECHT heeft op onmiddellijke hulpverlening - nu ook in Leuven

door TEJO vzw
TEJO vzw
TEJO vzw
van €20.000
Donateurs

Waarom TEJO?

38 % van de jongeren in Vlaanderen kampt vandaag met psychische problemen of voelt zich slecht, in die mate dat het hun functioneren belemmert, dat is meer dan 1 op 3 jongeren. 60% geeft aan het gevoel te hebben niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen,  dat is 2 op 3 jongeren. België is koploper in Europa wat betreft zelfmoordcijfers bij jongeren.  De reguliere hulpverlening voor jongeren is overbevraagd en kampt met lange wachtlijsten, soms meer dan een jaar. De privésector is voor de meeste jongeren en hun familie niet betaalbaar. Bovendien is het voor jongeren belangrijk dat ze anoniem een beroep kunnen doen op therapeutische hulp omdat de oorzaak van de problematiek dikwijls binnen het gezin ligt. Soms willen ze ook gewoon niet dat hun ouders het weten, willen ze hen niet belasten. Bij TEJO hebben de jongeren geen toestemming nodig van de ouders, ze hoeven hen ook geen geld te vragen want TEJO werkt gratis.

De stap naar hulpverlening voor al deze jongeren blijft groot. Daarom willen we een TEJO-huis in elke centrumstad en nu ook in Leuven.

  • Eerste TEJO-huis in het centrum van Antwerpen (2010).
  • Nu 12 TEJO-huizen in Vlaanderen  en 1 in Nederland.
  • +/- 420 vrijwilligers
  • Meer dan 8300 jongeren geholpen.

Wat doet TEJO?

Hoofddoelstelling van de therapie is de jongeren in een vroeg stadium weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen te deblokkeren uit hun vastgelopen situatie. Elke jongere krijgt een vaste vrijwillige professionele therapeut. Ze ontmoeten elkaar één keer per week of per twee weken. Vanaf het eerste gesprek gaat de therapie van start, we stellen geen diagnoses. De therapeuten werken kortdurend (+/- 10 gesprekken) vanuit hun eigen therapeutisch denkkader. Indien nodig verwijzen we door naar een tweede- of derdelijns voorziening, maar de jongeren blijven bij ons tot ze daar terechtkunnen.

Vanuit een pioniersfunctie blijft TEJO zoeken naar innovatieve hulpverlening aangepast aan de noden van de jongeren. Sinds januari 2018 wordt er in Antwerpen ook groepstherapie gegeven aan jongeren tussen 18 en 22 jaar (transitieleeftijd).

Vanuit een signaalfunctie wil TEJO de aandacht vestigen op een attitudebewustwording in de omgang met jongeren met meer ruimte en positieve aandacht voor hen zodat ze zich kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen.

 

Waarom heeft TEJO uw steun nodig?

Elke jongere heeft RECHT op hulpverlening op het moment dat hij of zij  er nood aan heeft. Daarom moet TEJO voor zoveel mogelijk jongeren bereikbaar zijn d.w.z. minstens 1 TEJO in elke provincie of grootstad. TEJO Leuven zal haar deuren openen op 1 september 2019, maar om dat te kunnen realiseren hebben wij u nodig! We zijn op zoek naar een startkapitaal voor de huur van een huis en de warme en huiselijke inrichting ervan:  minstens 3 therapieruimtes, onthaal met wachtruimte, bescheiden keuken, vergaderzaal, computer, dossierkast, creatief therapeutisch materiaal, drukwerk enz.

Alle TEJO-huizen bevinden zich centraal in een gemeente of  stad, zijn makkelijk bereikbaar voor de jongeren en uitsluitend open na de schooluren.

  

Samen gaan we voor sterke jongeren zodat ze kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen

Dankzij uw gift kunnen we een TEJO-huis openen in het centrum van Leuven waar alle jongeren uit die omgeving terechtkunnen wanneer zij er nood aan hebben. Ze vinden er veiligheid en geborgenheid. TEJO tracht preventief te werken en de problemen in een vroeg stadium aan te pakken zodat ze niet escaleren.  80% van de depressies op latere leeftijd ontstaat in de puberteit. Bij TEJO zetten we daarom hoog in aan de voordeur van de hulpverlening. We werken uitsluitend met professionele therapeuten die een langdurige therapieopleiding achter de rug hebben. We zetten jongeren terug in hun kracht met een beperkt aantal therapiesessies, gemiddeld 5 à 6 zodat ze in vele gevallen niet hoeven door te stromen naar de tweede- en derdelijns hulpverlening in de reguliere sector. Deze preventieve, korte en krachtdadige hulpverlening geeft meer kansen aan jongeren en vermijdt escalatie van problemen, ook op latere leeftijd. Samen gaan we voor sterke jongeren, want zij zijn onze toekomst.

 

Het Fonds Vrienden van TEJO schenkt u een fiscaal attest.

Giften vanaf €40 geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45%. Graag aankruisen: "Ik wil een fiscaal attest ontvangen".

420 vrijwilligers in Vlaanderen in 12 TEJO-huizen

TEJO werkt quasi uitsluitend met vrijwilligers. Elke jongere krijgt een vrijwillige professionele therapeut die hij/zij één keer per week of per twee weken ontmoet.

Onthaalmedewerkers zorgen voor een warm onthaal van de jongeren en boeken de afspraken in.

Andere vrijwilligers bieden rechtsbijstand, supervisie, psychiatrische – , interculturele en administratieve ondersteuning.

De coördinator van elk TEJO-huis is de verbindende kracht tussen de jongeren, de therapeuten en de onthaalmedewerkers. Ze zorgt ervoor dat het TEJO-huis gastvrij en gezellig is en dat de voorraadkast steeds goed gevuld is.

   

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.