Help ToolBox meer verenigingen te begeleiden en draag bij tot een betere wereld.

door ToolBox
ToolBox
ToolBox
van €7.500
Donateurs

Onafhankelijk Leven vzw, een voorbeeld van één van de meer dan 70 verenigingen die ToolBox jaarlijks begeleidt

Onafhankelijk Leven vzw is één van de meer dan 70 verenigingen die ToolBox ieder jaar begeleidt. Deze vzw helpt mensen met een handicap, zoals Lizy, om autonomer te worden in hun dagelijks leven.

ToolBox ondersteunt Onafhankelijk Leven dankzij het engagement van Jacques. Jacques is een ondernemer en bedrijfsleider en ToolBox-vrijwilliger. 8 uur per maand stelt hij zijn expertise ter beschikking van Onafhankelijk Leven. Deze vzw heeft zijn werking kunnen verbeteren met de hulp van Jacques, wat Lizy toelaat haar droom te verwezenlijken: onafhankelijker worden.

Professionele vrijwilligers ten dienste van sociaal werk ! 

ToolBox gelooft dat een samenwerking tussen actoren van de private en publieke sector en de verenigingswereld leidt tot een wederzijdse verrijking en een grotere sociale impact.
In de verenigingswereld zijn er altijd menselijke en materiele middelen tekort. Vandaar het belang deze zo goed mogelijk te benutten, om zo de sociale impact van de verenigingen te verhogen.ToolBox begeleidt verenigingen met 2 tot 20 medewerkers die actief zijn in de sociale sector in België. We starten steeds met een grondige analyse van de organisatie en haar strategie (missie, visie, procedures, infrastructuur enz.) en we brengen zo de prioritaire uitdagingen in kaart.

Ons professioneel netwerk, verspreid over gans België, biedt haar diensten aan in het kader van een begeleiding om de werking te optimaliseren dankzij hun expertise in strategie, gouvernance, human ressources, coaching, marketing & communicatie, informatica of finance.

Onze experten engageren vrijwillig gedurende ongeveer 8 uur per maand. ToolBox selecteert de geschikte profielen en zorgt voor een kwaliteitsvolle omkadering om een maksimale impact te kunnen verzekeren. 

Waarom ToolBox steunen ?

ToolBox heeft u nodig om te kunnen groeien en meer organisaties te kunnen begeleiden. Hiervoor dient ToolBox te investeren in een update van haar communicatiemiddelen zoals website zodat ze de expertise van haar vrijwilligers beter kan linken en delen met de verenigingswereld. Met de opgehaalde 7.500 euro kan ToolBox deze nieuwe tools implementeren en zo de impact van haar netwerk vergroten!

En dankzij het Fonds Baillet Latour zal elke gift verdubbeld worden, waardoor uw gift nog extra impact geeft.

Door ToolBox te steunen, helpt u hondereden verenigingen de wereld beter te maken ! Uw gift, hefboom voor een socialere maatschappij !

 

Reward

− Voor elke gift vanaf 40 euro kan u een fiscaal attest verkrijgen
− Door een gift vanaf 100 euro, wordt u lid van ToolBox
− Door een gift vanaf 1000 euro, wordt u officiële sponsor van ToolBox en wordt u vermeld op de
website van onze vereniging (indien u dit wenst)

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.