Van vuistkracht naar veerkracht. Help jongeren om hun agressie om te zetten in positieve energie.

door VZW Touché
VZW Touché
VZW Touché
van €15.000
Donateurs

Boekevent 'Positief agressief' 19-09-2017, De Krook Gent

Op basis van onze werking met (ex-)gedetineerden en jongeren schreven we het boek 'Positief agressief'.

Op 19 september 2017 organiseren we een event rond dit boek, met 10 sprekers en Raymond Van het Groenewoud, in De Krook in Gent.

Allen hartelijk welkom!

http://us9.campaign-archive1.com/?u=9c82d850a58393925825f0900&id=ff2a61cf0d

Boekevent 'Positief agressief' 19-09-2017, De Krook Gent

Kickoff B(l)ink!

Ons jongerenproject kreeg een naam: B(l)ink! Dat gebeurde tijdens de officiële kick-off met mensen van vzw aPart, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenschapsinstelling De Zande! Intussen lopen de eerste begeleidingen en maken begeleiders van aPart en De Zande kennis met Touché en haar manier van werken.

Kickoff B(l)ink!

We zijn in volle gang om iets geweldigs op poten te zetten voor jongeren, dankzij jullie!

We staan te popelen om vanaf januari met 20 jongeren individueel aan de slag te gaan, en met al die popelende energie deden we intussen al dit:

- Katrien en Lieven geven aan 5 jongerenbegeleiders supervisie over 'een oplossingsgerichte kijk op agressie', bij Informant.
- 4 jongerenorganisaties vroegen ons een voorstel om met hun team aan de slag te gaan met de Touché-methodiek.
- Veerle, Peter en Marjan zaten aan tafel met vzw aPart en de Gemeenschapsinstelling in Ruiselede om een gezamenlijk traject voor hun jongeren uit te werken, zodat agressie niet langer breuken maar vanaf nu krachtige kansen veroorzaakt.
- Inge en Bruno gaan langs bij een groep kwetsbare jongeren uit de brede jeugdzorg van 14 tot 21 jaar én hun begeleiders in Brugge.
- Veerle en Marjan bereiden samen met de HoGent een impactonderzoek voor.
- Veerle verzorgde een workshop voor CLB-begeleiders in Gent.

Van vuistkracht naar veerkracht!

We zijn in volle gang om iets geweldigs op poten te zetten voor jongeren, dankzij jullie!

Dank jullie wel!

Dankzij jullie steun kunnen we van start gaan met een groep jongeren! We gaan ervoor, en houden jullie graag op de hoogte!

Dank jullie wel!

Een snuifje poëzie om het weekend en de laatste 7 dagen van deze campagne in te zetten!

Een fijn weekend en dank je wel aan iedereen!

Jongeren in actie in Kortrijk en Ruiselede

Dankzij jullie steun ging Touché al aan de slag met een groep jongeren in Kortrijk. Dit is wat ze ervan vonden:

"Ik kamp zelf met een paar problemen, maar ik wou dat niemand me hielp, omdat ik geen vertrouwen meer had. Dit heeft me opnieuw laten inzien dat er nog mensen zijn (net als mij) en dat ik op het juiste pad moet blijven."
"Deze activiteit was heel nuttig. Je neemt zelf actief deel, waardoor je aan het denken wordt gezet. Er wordt heel open gepraat over alles, waardoor je erg veel bijleert."
"Ik vond dit alles zeer interessant en ik heb veel dingen ingezien vandaag. Door deze dingen zal ik me anders gaan gedragen naar bepaalde personen toe. Het was dus heel goed en ik kan het ook toepassen in mijn eigen leven."

We gingen ook langs in de gemeenschapsinstelling De Zande in Ruiselede om de mogelijkheden van een aanbod daar te bekijken. En daar zit muziek in!

Jongeren in actie in Kortrijk en Ruiselede

Na Daniël Termont, Ismaïl Abdul en Pol Goossen, doet nu ook Jurgen Delnaet mee!

Na Daniël Termont, Ismaïl Abdul en Pol Goossen, doet nu ook Jurgen Delnaet mee!

Een getoucheerde dank je wel!

Op de dag waarop het weer wat koeler werd, worden wij dan weer helemaal warm van de steun van al wie al een donatie deed, alle ondersteunende boodschappen en dit filmpje van Pol Goossen!https://www.instagram.com/p/BKYiMaNjaPL

Onze aanpak

Touché begeleidt mensen die door agressie in moeilijkheden komen en helpt hen omgaan met hun negatieve gevoelens zodat ze niet verder in de problemen geraken. Tijdens een individueel therapeutisch traject leren ze hun eigen agressie herkennen en controleren om vervolgens de kracht en energie die hun agressie met zich meebrengt om te zetten in iets constructiefs.

Touché wil zijn werking uitbreiden naar jongeren. Steeds meer jongeren kampen immers met psychische problemen en bij sommigen onder hen durft agressie de bovenhand nemen wanneer ze zich geen blijf meer weten met hun gevoelens. Daarom wil Touché een individueel begeleidings- of therapeutisch aanbod opstarten op maat van jongeren. We kiezen voor een flexibele, laagdrempelige en preventieve aanpak met een oplossingsgerichte focus.

Het team van Touché zal hiervoor samenwerken met zijn oorspronkelijke doelgroep van (ex-)gedetineerden. Vanuit hun ervaring willen zij iets positiefs doen voor jongeren die door agressie in moeilijkheden komen zodat zij niet in detentie terechtkomen.

Met 15.000 euro kan Touché 12 jongeren één jaar lang begeleiden. We zetten zowel in op sensibilisering en preventie als op herstel.

Problematiek

Agressie is een groeiend maatschappelijk probleem. Zo wordt één op drie vrouwen ooit slachtoffer van geweld, sterven wereldwijd elke dag 4.000 mensen door agressie en belanden 120.000 anderen in het ziekenhuis. Elk jaar kost geweld de Belgische economie 20 miljard euro, dat is maar liefst 1.829 euro per inwoner. We reageren doorgaans op agressie met repressie, ook al toont onderzoek aan dat dit niet de beste manier is om met agressie om te gaan. Integendeel, ons huidige repressieve detentiesysteem werkt agressie net in de hand. Het probleem wordt alleen maar groter en heel wat jongeren komen in een vicieuze cirkel terecht.

Door agressie te erkennen als iets natuurlijks dat in elk van ons zit, kiest Touché resoluut voor een andere, oplossingsgerichte aanpak. Agressie en geweld zijn problemen die we net constructief moeten aanpakken.

Onze impact

Touché leert jongeren omgaan met hun woede zodat ze de kracht en de energie die vrijkomen op een positieve manier kunnen inzetten. Door hun talent te erkennen en hun creativiteit te stimuleren, zullen ze zich beter begrepen, gewaardeerd en erkend voelen. Ze zullen een sterker zelfbeeld ontwikkelen, zich meer verbonden voelen met de maatschappij en erin slagen te (re-)integreren. Vuistkracht wordt omgezet in veerkracht.

Een constructieve, oplossingsgerichte aanpak levert sociale winst op, niet alleen voor de jongeren maar voor de hele maatschappij. Daarnaast betekent deze aanpak ook een economische winst voor de samenleving. Het begeleidingswerk van Touché is niet alleen goedkoper dan het opsluiten van mensen, het is ook effectiever en leidt tot minder recidive. Door de creativiteit en productiviteit van mensen een boost te geven, levert de aanpak van Touché de maatschappij zelfs winst op.

Lees meer

Getuigenissen

"Ik was een straatjongen die met alles in iedereen in gevecht ging. Bij touché leerde ik eerst met mijn frustraties om te gaan, zodat ik er andere mensen niet meer mee lastigval. Daarna leerde ik er volhouden, vooruitgaan, positief en aan mijn toekomst denken. En nu heb ik gevochten voor mijn diploma, en het is me gelukt!

Hoe ik er nu mee omga? Als ik mij over iets gefrustreerd voel, dan probeer ik het uit te leggen hoe het komt. Daarom nog niet aan de persoon, maar eerst aan mezelf. Ik sta stil bij de redenen. Dat lost al veel op.

Lees meer

Enkele cijfers

Een op vijf jongeren kampt met psychische problemen. Ongeveer de helft van hen kampt met externaliserende problematiek, zoals agressie. Concreet betekent dit dat meer dan 81.000 Oost-Vlaamse jongeren te maken hebben met psychische problemen en meer dan 40.000 geholpen kunnen worden met het programma dat Touché voor jongeren wil ontwikkelen. Uit behoefteonderzoek komt duidelijk naar voor dat er op dit moment in Oost-Vlaanderen geen aanbod is dat dit thema behartigt.

Wie zijn we?

Touché wil de samenleving inspireren om constructief om te gaan met agressie en begeleidt mensen die in moeilijkheden komen door agressie. We leren hen om hun agressie te (h)erkennen, controleren en kanaliseren en de kracht die ermee gepaard gaat, positief in te zetten.

Respect definieert onze manier van werken. Door mensen met een agressieprobleem met respect te benaderen, kiezen we voor een constructieve aanpak. We reiken alternatieve communicatievormen aan en leren hen om conflicten op een geweldloze manier op te lossen. De kans op agressie wordt zo verminderd, de kans op positieve uitingen van agressie wordt vergroot.

Touché zet tegelijk in op drie elkaar versterkende pijlers:

  • Een herstelgerichte therapeutische praktijkwerking voor wie in moeilijkheden komt door agressie.
  • Een preventieve en sensibiliserende werking die ook invloed heeft op maatschappelijk niveau.
  • Beleidsbeïnvloedende acties ter realisatie van kleinschalige, geïntegreerde en gedifferentieerde detentiehuizen.

Het dagelijks bestuur van Touché bestaat uit drie mensen. Zij runnen de organisatie, staan in voor de fondsenwerving, verzorgen de communicatie, acties en campagnes en zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en coaching van de praktijk. Zij worden bijgestaan door een praktijkteam van negen mensen die de therapeutische programma’s voor hun rekening nemen. Daarnaast kan Touché rekenen op een team van ondersteuners die het dagelijks bestuur met raad en daad bijstaan.

 

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.