Een noodfonds voor Brusselse ondernemers, ontwikkelaars van duurzame werkgelegenheid

door Réseau Entreprendre Bruxelles
Réseau Entreprendre Bruxelles
van €20.000
Donateurs

Red de klompjes van het Brusselse vlaggenschip

Men moet meer dan ooit de Brusselse start-ups begeleiden en ondersteunen. Degenen die reageren op huidige en toekomstige uitdagingen, die ons trots maken om lokaal te consumeren en die duurzame werkgelegenheid creëren en mensen centraal stellen.
Degenen aan wie een kans gegeven moet worden, omdat wij ervan overtuigd zijn dat hun ondernemersgeest en de waarden die hen drijven, werken voor een rechtvaardiger wereld.
Het gebeurt dat steun gepaard gaat met financiering, zodat de jonge bedrijven het gebrek aan liquide middelen dat hun voortbestaan in gevaar brengt, kunnen opvangen. Het lijkt ons daarom cruciaal om een oproep tot solidariteit door te geven en om op een zeer concrete wijze te vertonen hoe de creatieve energie van nieuwe ondernemers essentieel is.

Réseau Entreprendre Bruxelles, een speler in de langdurige ondersteuning van ondernemingsprojecten met een hoog potentieel voor het creëren van werkgelegenheid

Réseau Entreprendre is een internationaal ondersteunend netwerk voor ondernemers met 14.000 bedrijfsleiders. Réseau Entreprendre Bruxelles, is daarvan een uitvloeiing, opgericht in 2011.

Ons netwerk brengt ervaren vrijwillige ondernemers samen die jonge ondernemers ondersteunen wiens bedrijf werkgelegenheid creëert.

Op deze wijze stellen de leden hun tijd ter beschikking om de projecten te bestuderen, deel te nemen aan de selectiecomités, de winnaars te begeleiden en te ondersteunen en hun vereniging te stimuleren met als hoofddoel de ontwikkeling van duurzame banen.

Onze ondersteuningsprogramma's zijn gebaseerd op het creëren van een vertrouwensrelatie tussen collega's en zijn daarom gebaseerd op de middellange / lange termijn (tussen 2 en 4 jaar).

Het is de creatie van deze vertrouwensrelatie en deze langdurige ondersteuning die ons vandaag aan de frontlijn plaatst om onze winnaars voldoende ondersteuning te bieden. Het lijkt ons daarom dringend om de kracht van Réseau Entreprendre ten dienste te stellen van ondernemerschap. Naast het bijeenbrengen van dit noodfonds, zal Réseau Entreprendre Bruxelles ondernemers aan wie deze donaties worden verleend, specifieke crisisondersteuning bieden om efficiënt gebruik van dit geld te garanderen.

 Biedt vandaag hulp aan Brusselse ondernemingen in nood! Uw bijdrage wordt ten zeerste gewaardeerd. Elke ingezamelde euro wordt volledig gedoneerd aan de winnende bedrijven van Réseau Entreprendre Bruxelles, zij die het meest in moeilijkheden verkeren en waarvoor een bijdrage in liquiditeit een aanzienlijk effect kan hebben op hun voortbestaan. De ondernemers die deel uitmaken van Réseau Entreprendre zijn geselecteerd nadat ze met succes een selectieproces hebben doorlopen, met als belangrijkste criterium de capaciteit van hun project om duurzame werkgelegenheid te creëren.
Na afloop van de publieksfinanciering zal er een oproep tot kandidaatstelling worden gelanceerd voor ondernemers van Réseau Entreprendre Bruxelles die van deze steun wensen te genieten. Na analyse van de dossiers wordt de steun verdeeld onder de geselecteerde bedrijven. Laten we onder de criteria die bij deze selectie in aanmerking worden genomen de impact van de financiële steun, het plan voor het gebruik van deze hulp of de situatie en het management van het bedrijf vóór de crisis van COVID-19 opmerken.

Elke bijdrage telt en stelt ons in staat om onze jonge ondernemers steeds beter te helpen.

Hulp bieden aan zoveel mogelijk ondernemers

De formule is eenvoudig, hoe hoger de pot, hoe meer bedrijven we kunnen helpen en hoe beter we dit kunnen doen. Met een bedrag van € 25.000 kunnen we inspelen op 4 à 6 netwerkbedrijven. Elke extra donatie is welkom om de doelgroep te vergroten.

Ondersteuning is één van de meest aan het hart liggende waarden van ons bedrijf. Réseau Entreprendre Bruxelles verbindt zich er daarom toe om de winnende bedrijven van nabij te ondersteunen, zodat de toegewezen middelen op een relevante en gezonde manier gebruikt kunnen worden.

Een gemeenschap van ondernemers

Meer dan 170 ervaren vrijwillige ondernemers ondersteunen momenteel meer dan 120 jonge Brusselse bedrijven binnen het netwerk. Vind al onze winnaars terug hier.

we zijn altijd op zoek naar nieuwe leden om mentor te worden voor jonge ondernemers uit ons netwerk.  Als je een ervaren ondernemer bent en lid wilt worden van onze community, volg deze link.

Een operationeel team van 5 personen zorgt voor de goede werking en het animeren van het netwerk en de kwaliteit van de ondersteuning.

Een fiscaal aftrekbare donatie

Elke donatie vanaf 40 euro zal onderworpen worden aan een attest voor belastingaftrek (dankzij het Vrienden van Réseau Entreprendre Bruxelles Fund, opgericht bij de Koning Boudewijnstichting).

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd, alvast bedankt!

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.