Zarafa, een inclusief kinderdagverblijf waar diversiteit een drijvende kracht is!

door Zarafa vzw
Zarafa vzw
Zarafa vzw
van €8.000
Donateurs

Elke kind is uniek

Zarafa is een kinderopvangverblijf voor 0 tot 4 jarigen dat kinderen met specifieke behoeften (doofheid, autisme) integreert.

Zarafa stelt het welzijn en de ontwikkeling van elk kind voorop, wat ook zijn of haar beperkingen zijn.

Zarafa verwelkomt ook ouders en familie.

We bieden kinderen met specifieke behoeften de gelegenheid om met dezelfde kansen als andere kinderen in het leven te starten.

Waardeer verscheidenheid

Zarafa wil kinderen met specifieke behoeften niet isoleren maar ze samenbrengen met andere kinderen om hen allen bewust te maken van verscheidenheid en hen hiermee leren om te gaan.

Door deze bonte mengeling leert het kind verschillen te aanvaarden, openhartig met anderen om te gaan en hulp te bieden

Zo is het kind al vroeg op weg om te helpen de wereld wat menselijker en verdraagzamer te maken.

Help onze “snoezel”-kamer te financieren

Een snoezelkamer is een ruimte waarin kinderen zich veilig kunnen voelen, zich kunnen ontspannen en waar al hun zintuigen nauwgezet en selectief gestimuleerd worden.

Snoezelen; Dit woord komt van de samentrekking van

  • SNUFFELEN, wat betekent ruiken, zoeken, ontdekken, ... en
  • DOEZELEN, die een toestand van loomheid, ontspanning, verzachting en slaperigheid uitdrukt en verzoening tot uitdrukking brengt.

Het basisidee van een snoezelen is om genot te brengen. Een positief, affectief klimaat van comfort en veiligheid te creëren door de waarnemings- en zintuiglijke verzoeken die de betrokkenen zacht en assimileerbaar vinden: "een omgeving creëren die zichzelf voorstelt en  kennismaking aanbiedt".

De oorsprong van de reflecties is gebaseerd op de vier aspecten van het menselijk functioneren:

  • Het vermogen om de werkelijkheid te vatten door de zintuigen (rol van sensatie)
  • Het vermogen om te denken (rol van cognities en mentale representatie)
  • Vermogen om gevoelens te hebben (rollen van affecten en emoties)
  • Het vermogen om te handelen (reactiviteit en gedrag).

Met een snoezelen zijn er geen specifieke doelstellingen of resultaatverplichtingen te bereiken.

Het is dus een proces van relationele ondersteuning van het kind met een grote vrijheid van voorstellen, met betrekking tot de keuze van het kind en vooral op zijn ritme, op zoek naar veiligheid en welzijn met de prioriteit aan sensorische ervaringen.

Zafara wil kinderen helpen om al hun zintuigen optimaal te benutten (smaak, gehoor, zicht, geur, gevoel), maar ook hun proprioceptieve en vestibulaire zin of hun ruimtegevoel en evenwicht.

De « snoezel »-ruimte stimuleert de verschillende sensoriële communicatiekanalen.

Zij laat kinderen toe zichzelf te worden om zo tot lichamelijke en geestelijke harmonie met de anderen te komen.

Deze ruimte stimuleert de ontvankelijkheid voor externe stimuli.

Volg ons!

   

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.