Help mensen met kanker terug greep op hun leven te krijgen

door vzw Zorghuis Gent
vzw Zorghuis Gent
vzw Zorghuis Gent
van €6.000
Donateurs

'Help mensen met kanker terug greep op hun leven krijgen'

Dankzij jullie steun kunnen onze gasten beroep doen op een professionele psychotherapeut tijdens hun verblijf in Zorghuis Gent.
Men kan er terecht met allerlei vragen rond stress, verdriet, angst, depressie, ongerustheid, onzekerheid, woede, paniek, …
Er werd ook een extern netwerk uitgebouwd bestaande uit diverse privétherapeuten voor eventuele doorverwijzing.

Dank en vriendelijke groet,
vzw Zorghuis Gent
Els Van den Driessche

Waarom werd het Zorghuis opgericht?

Herstellen van kanker vraagt kracht en soms kan je die kracht niet alleen opbrengen. Je komt thuis uit het ziekenhuis na een behandeling en je bent fysiek en mentaal gebroken. Je doet de frigo open en jouw yoghurt is vervallen, geen beleg, je brood is hard, de was stapelt zich op, …

Het Zorghuis in Gent biedt een tijdelijk verblijf aan mensen met kanker om terug op kracht te kunnen komen. Vaste medewerkers en een groep enthousiaste vrijwilligers zorgen voor een huiselijke sfeer, aandacht, comfort en rust.

Wij definiëren onze werking als respectvol, zorgzaam, verbindend, duurzaam en inspirerend. Door mensen met kanker zo te benaderen helpen we mee aan hun herstelproces.

De belangrijkste schakel in de werking zijn de vrijwilligers. Zij zijn 7 op 7, 24u op 24u aanwezig in het Zorghuis. Zij zorgen voor het comfort van de gasten.

Enkele cijfers

  • In 2014 in België werden 67.820 nieuwe diagnoses van kanker geregistreerd.
  • Ongeveer één op drie mannen en één op vier vrouwen krijgt met de ziekte te maken van voor hun 75ste verjaardag.
  • De meest voorkomende vormen van kanker bij mannen zijn: prostaat-, long- en dikke darmkanker.
  • De meest voorkomende vormen van kaner bij vrouwen zijn: borst-, dikke darm- en longkanker.

(bron: kankerregister.org)

Onze oplossing: professionele psychosociale ondersteuning

Naast het aanbieden van een warme thuis voor onze gasten, zien we dat professionele psychosociale ondersteuning hen extra kracht geeft om er bovenop te geraken. Dit aanbod willen we dan ook structureel mogelijk maken binnen het Zorghuis Gent. En daarvoor doen we beroep op jouw vrijgevigheid.

Misschien maakte je het zelf al mee of ken je iemand die de diagnose kanker kreeg. Wat gaat er dan allemaal in hen om? De grond onder hun voeten verdwijnt. Het grijpt diep in.

Niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook op emotioneel en sociaal vlak. Van de ene dag op de andere komen ze terecht in een rollercoaster van gevoelens van stress, verdriet, angst, depressie, ongerustheid, onzekerheid, woede, en paniek. Relatieproblemen, sociale isolatie en een existentiële crisis zijn een vaak voorkomende realiteit. 

Ze moeten zich aanpassen aan een nieuwe levenssituatie en een nieuw evenwicht vinden. Sommigen hebben een uitgebreid sociaal netwerk en naasten die hen kunnen helpen. Anderen blijven gevangen in onzekerheid, zijn angstig en piekeren over hun toekomst. 

Gespecialiseerde psychosociale hulp kan hen dan soelaas bieden. Een gesprek net voor ze naar een volgende behandeling vertrekken, brengt hen rust en vertrouwen. Als ze terugkomen kunnen ze sneller hun emoties kanaliseren waardoor ze positiever met hun situatie kunnen omgaan. En net dát is ook belangrijk voor het genezingsproces.

Impact van uw donatie

Met €6.000 kunnen we 120 gesprekken met een professionele hulpverlener aanbieden aan onze gasten.

Naast de geboden rust en comfort, draagt de psychosociale begeleiding bij aan het vinden van innerlijke rust en krijgt de gast terug meer greep op het leven. Dit zorgt ervoor dat de gast zich meer kan richten op het herstel van de kwaliteit van het leven.

‘De psychosociale ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat mijn eigenwaarde terug toenam, ik dichter bij mijn kracht kwam en leerde doseren.’

Getuigenissen

"Ik voel me hier een prinses" (artikel verschenen in het magazine 'Leven')

C.B., 62 jaar

"In februari 2015 deed ik de ontdekking van een ‘nobele onbekende’: het Zorghuis Gent. Het bleek een ware thuisbasis voor alleenstaande chemo patiënten, die er op kracht kunnen komen en waar vaste medewerkers zich niet alleen om je bekommeren maar je zo nodig liefdevol bemoederen. Bovendien zet een ploeg vrijwilligers zich telkens weer belangeloos in voor het welzijn van de gasten. Een voltreffer die navolging verdient, en een pluim op de hoed van Majin! Enorm veel dank voor de goede zorgen en de fijne attenties tijdens mijn verblijf. Een ware steun en toeverlaat …"

Wie zijn we?

Zorghuis Gent werd in 2012 opgericht door Majin de Froidmont, die enkele jaren geleden zelf met de problematiek geconfronteerd werd.  Vanuit haar ervaringen heeft ze dit kleinschalig sociaal project, dat voorziet in de opvang van mensen met kanker, opgezet. Het Zorghuis staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of middelen.

Het zorghuis ontvangt geen structurele financiële ondersteuning, wel giften, inkomsten van een benefiet of een actie en een occasionele subsidie. Zorghuis Gent heeft de toelating van het FOD Financiën om fiscale attesten af te leveren voor alle giften van minimaal €40 per jaar.

Het Zorghuis wordt gedragen door een gedreven Raad van Bestuur en Algemene Vergadering en gerund door drie deeltijdse coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking, de bekendmaking, fondsenwerving, het werven van vrijwilligers, het uitwerken van een vrijwilligerswerking, ...

De belangrijkste schakel in de werking zijn de vrijwilligers. Zij zijn 7 op 7, 24u op 24u aanwezig in het Zorghuis. Zij zorgen voor het comfort van de gasten.

Bedankt!

Een dank je wel aan al diegenen die het Zorghuis op de één of andere manier reeds hebben gesteund. Elke bijdrage, klein of groot, is voor ons van onschatbare waarde.

 Facebook Twitter

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.